Taustaa

Työmarkkinoilla tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Ajan myötä myös ihmisiltä vaadittavat taidot ja osaaminen muuttuvat. Muuttuvassa maailmassa selvitäkseen on tärkeää omata hyvät perustaidot, joihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaito, laskutaito, digitaaliset taidot sekä luonnontieteiden ja vieraiden kielten taidot.

Monialaiset taidot, kuten oppimiskyky ja aloitteellisuus, auttavat osaltaan eteenpäin ajallemme tyypillisillä vaihtelevilla ja ennakoimattomilla urakehityspoluilla. Yrittäjätaidot taas edistävät etenkin nuorten työllistyvyyttä ja uusien yritysten perustamista.

Lisäksi on tärkeää, että työmarkkinoilla tarvittava ammattitaito ja osaaminen tiedostetaan ja niiden saatavuus varmistetaan. Näin voidaan välttää osaamisvaje ja "kohtaanto-ongelmat" eli sopivien työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamattomuus. Tehokas viestintä työmarkkinoiden ja koulutussektorin välillä onkin välttämätöntä.

EU:n toimet ja asiakirjat

Taitojen kehittämistä koskevia EU:n aloitteita:

Työmarkkinoilla vaadittavien taitojen saatavuuden varmistamista koskevia EU:n aloitteita:

  • ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. Siinä luokitellaan EU:n työmarkkinoilla ja koulutusalalla esiintyvät taidot, tutkinnot ja ammatit vakiokäsitteitä käyttäen 25 kielellä.
  • EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraaman avulla voi seurata, arvioida ja ennakoida työmarkkinoiden osaamistarvetta EU:ssa ja kansallisella tasolla. Se on verkkosivusto, jolle on koottu kattavat tiedot eri alojen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä EU-maissa.

Tulevat toimet