Millega on tegemist?

Tööturg areneb pidevalt. Oskused, pädevused ja kvalifikatsioonid, mida inimesed peavad aja jooksul muutma. Nende muutustega toimetulekuks peavad inimesed omama erinevaid põhioskusi, sealhulgas kirja- ja arvutamisoskust, võõrkeeli, loodusteadusalaseid teadmisi ja digitaalseid oskusi.

Ülekantavad oskused, nagu õpi- ja algatusvõime, aitavad inimestel hakkama saada tänapäeval valitsevate erinevate ning ettearvamatute karjäärivõimaluste tingimustes. Ettevõtlusalased oskused aitavad kaasa eelkõige noorte tööhõivele, samuti toetavad need ettevõtlusega alustamist.

Lisaks on vaja paremini määratleda ning hallata vajalike oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide kättesaadavust ning püüda vältida puudujääke oskustes ja oskuste nõudlusele mittevastavust. Tõhus suhtlus tööturu ning haridus- ja koolitussektori vahel on väga oluline.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa algatused oskuste arendamise valdkonnas:

Euroopa algatused vajalike oskuste kättesaadavuse haldamiseks:

  • ESCO on mitmekeelne oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. Sellega kehtestatakse standardterminoloogia 25 Euroopa keeles ning liigitatakse oskused, pädevused, kvalifikatsioonid ja ametid, mis on asjakohased ELi tööturu ning hariduse ja koolituse valdkondade puhul;
  • Euroopa oskuste ülevaade aitab kaasa oskusvajaduste prognoosimise ja oskuste hindamise korrapärasele jälgimisele riiklikul ning Euroopa tasandil . See on keskne juurdepääsupunkt, mis pakub andmeid oskustega seotud suundumuste kohta ning teavet erinevate ametite ja sektorite puhul nii riiklikul kui ka ELi tasandil.

Millised on järgmised sammud?

  • ESCO pidev kohandamine vastavalt tööturu ning hariduse ja koolituse valdkonna tegelikele vajadustele
  • ESCO kasutamine Europass CV, Euroopa oskuste ülevaate ja EURESe puhul
  • Oskustega seotud suundumuste ja nõudluse jälgimine − ELi oskuste ülevaade