Περί τίνος πρόκειται;

Η αγορά εργασίας εξελίσσεται συνεχώς. Με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν οι ανάγκες σε δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα. Για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, τα άτομα πρέπει να εξοπλίζονται με πολλές βασικές δεξιότητες, π.χ. γραφή, ανάγνωση, αριθμητική και ξένες γλώσσες και να εφοδιάζονται με στοιχειώδεις γνώσεις θετικών επιστημών και ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η ικανότητα μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, θα βοηθήσουν τα άτομα να ανταποκριθούν στις σημερινές ποικίλες και απρόβλεπτες ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες θα συμβάλουν κυρίως στην απασχολησιμότητα των νέων καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο εντοπισμός και η διαχείριση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων, καθώς και η πρόληψη των κενών και των αναντιστοιχιών όσον αφορά τις δεξιότητες. Η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ της αγοράς εργασίας και του κλάδου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων:

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων δεξιοτήτων:

  • Το ESCO είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Καθιερώνει βασική ορολογία σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα, σε σχέση με την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ·
  • Το Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ βοηθά να παρακολουθούνται τακτικά, αφενός, η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και, αφετέρου, η εκτίμηση των δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για κεντρικό σημείο πρόσβασης που παρέχει δεδομένα, πληροφορίες και στοιχεία για τις τάσεις που διαμορφώνονται όσον αφορά τις δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα και τομείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

  • Η συνεχής προσαρμογή του ESCO στην πραγματικότητα, αφενός, της αγοράς εργασίας και, αφετέρου, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Εφαρμογή του ESCO στο Europass CV, το Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ, και το EURES
  • Συνεχής παρακολούθηση των τάσεων και της ζήτησης δεξιοτήτων - Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ