Hvad går det ud på?

Arbejdsmarkedet udvikler sig konstant. De færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, der er behov for, ændres med tiden. For at være forberedt på disse ændringer må folk have en række grundlæggende færdigheder inden for blandt andet læsning, matematik, fremmedsprog, videnskab og teknologi.

Tværfaglige færdigheder, såsom evnen til at lære og tage initiativ, kan hjælpe folk med at tackle vores tids varierede og uforudsigelige karrieremønstre. Iværksætterevner bidrager til beskæftigelsen, særligt af unge mennesker, og oprettelsen af nye virksomheder.

Det er desuden vigtigt bedre at kortlægge og forvalte tilgængeligheden af efterspurgte færdigheder, kompetencer og kvalifikationer og hjælpe med at forebygge kvalifikationskløfter og misforhold. Det er afgørende med effektiv kommunikation mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren.

Hvad er der gjort indtil videre?

Europæiske initiativer for udvikling af færdigheder:

Europæiske initiativer til at forvalte tilgængeligheden af efterspurgte færdigheder:

  • ESCO er den flersprogede klassificering af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. Det introducerer en standardterminologi på 25 europæiske sprog og kategoriserer færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv, som er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsessystemer.
  • EU-oversigten over kvalifikationer hjælper med regelmæssig overvågning af forventede efterspurgte færdigheder og evaluering af færdigheder på nationalt og europæisk plan. Det er et centralt kontaktpunkt, som leverer data, information og viden om tendenserne for færdigheder inden for forskellige erhverv og sektorer på nationalt og europæisk plan.

Hvad skal der nu ske?

  • ESCO skal fortsat tilpasses til den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemerne.
  • ESCO skal indarbejdes i Europass-CV'et, EU-oversigten over kvalifikationer og EURES.
  • Fortsat overvågning af tendenserne med hensyn til udviklede og efterspurgte færdigheder – EU-oversigten over kvalifikationer.