O co se jedná?

Trh práce se neustále vyvíjí. To, jaké dovednosti, schopnosti a kvalifikaci lidé potřebují, se v průběhu času mění. A aby byli lidé na tyto změny lépe připraveni, musí mít k dispozici soubor základních dovedností български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , jako je nejen čtení, psaní, ovládání početních úkonů, ale i znalost cizích jazyků български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv), přírodních věd a informačních technologií.

Získáním tzv. průřezových dovedností български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) uplatnitelných téměř v jakémkoli zaměstnání, jako je např. schopnost se učit či se chopit iniciativy, budou mít lidé lepší pozici při hledání uplatnění v pracovním životě, který je dnes mnohem rozmanitější a nepředvídatelnější. Podnikatelské dovednosti Deutsch (de) English (en) français (fr) mohou zvýšit především zaměstnanost mladých lidí a podpořit vznik nových podniků.

Dále je důležité lépe rozpoznat potřebné dovednosti, kompetence a kvalifikaci a najít způsob, jak se lépe orientovat v jejich nabídce, aby se předcházelo vzniku nedostatku určitých kvalifikací a nesouladu mezi nabídkou a poptávkou. Účinná komunikace mezi trhem práce a oblastí vzdělávání a odborné přípravy je proto naprosto zásadní.

Čeho se doposud dosáhlo?

Evropské iniciativy pro rozvoj dovedností:

Evropské iniciativy zaměřené na zajišťování dostatečné nabídky potřebných dovedností:

  • ESCO je mnohojazyčná klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání v EU. Zavádí standardní terminologii ve 25 evropských jazycích a kategorizuje dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání, která jsou relevantní pro trh práce a oblast vzdělávání a odborné přípravy v EU.
  • Evropský přehled dovedností napomáhá pravidelnému sledování potřeb trhu v oblasti dovedností a hodnotí současnou situaci na vnitrostátní i celoevropské úrovni. Jedná se o centrální zdroj dat a informací o současných trendech týkajících se dovedností v jednotlivých profesích a odvětvích v jednotlivých členských státech i v EU.

Jaký je další postup?

  • Klasifikaci ESCO neustále přizpůsobovat reálné situaci na trhu práce a v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  • Promítnout poznatky klasifikace ESCO do evropského vzoru životopisu (Europass), Evropského přehledu dovedností a služby EURES.
  • Průběžně sledovat poměř mezi nabídkou dovedností a poptávkou – Evropský přehled dovedností

 

Další informace

Právní předpisy a iniciativy EU