Infografic: rezultate slabe

Investițiile în educație și formare profesională sunt esențiale dacă dorim ca cetățenii europeni să aibă competențele necesare pentru a-și găsi locul pe piața forței de muncă și în societate, în general. Acesta este motivul pentru care educația reprezintă una din prioritățile Planului de investiții pentru Europa. Comisia Europeană a lansat această inițiativă în noiembrie 2014, pentru a elimina obstacolele din calea investițiilor, pentru a oferi mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și pentru a încuraja o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente.

UE ajută deja autoritățile naționale și regionale, precum și instituțiile de învățământ și organizațiile societății civile, să stimuleze investițiile în educație și formare. Banii provin din diferite fonduri europene, inclusiv Erasmus+, Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională.

Cum pot beneficia educația și formarea profesională de pe urma Planului de investiții?

Planul de investiții pentru Europa oferă o posibilitate suplimentară de a injecta bani în educație.
Elementul central al Planului îl constituie Fondul european pentru investiții strategice (FEIS). FEIS le oferă investitorilor privați o garanție a Uniunii pentru investițiile în proiecte specifice. Prin urmare, aceștia sunt încurajați să finanțeze proiecte care altfel ar putea să nu fie viabile.

FEIS poate fi utilizat pentru a sprijini proiecte prin diverse instrumente financiare, de exemplu finanțarea prin îndatorare, garanții și capitaluri proprii.

Pentru un impact mai mare, sprijinul din FEIS poate fi combinat cu finanțări din alte programe, cum ar fi Fondul social european. FEIS vizează investițiile pe termen lung în infrastructură, dar și soluții de finanțare specifice pentru IMM-uri.

Educația și formarea pot beneficia, în mod incontestabil, de Plan, prin intermediul acestor două canale.

La ce poate servi Planul de investiții în mod concret?

  • Modernizarea infrastructurii educaționale:

În cadrul FEIS, parteneriatele public-privat vor putea elabora proiecte pentru actualizarea și modernizarea infrastructurilor școlare și universitare, îmbunătățind astfel mediul de studiu și condițiile de muncă ale cadrelor didactice. Aceste proiecte ar putea servi la dotarea școlilor cu acces în bandă largă și cu instrumente informatice, sau la construirea unor campusuri foarte bine dotate tehnologic, cu laboratoare de vârf.

  • Încurajarea studenților:

Având în vedere faptul că FEIS poate fi utilizat drept garanție, studenții ar putea beneficia de programele de împrumut cu dobânzi foarte avantajoase.

  • Consolidarea triunghiului cunoașterii:

FEIS poate fi utilizat și pentru a consolida legăturile și a crea sinergii între educație, întreprinderi și cercetare. Întreprinderile nou-înființate ar putea beneficia de condiții de finanțare mai favorabile pentru a transforma cercetarea universitară în proiecte comercializabile.


Finanțare pentru ideea dumneavoastră

Detalii în fișa informativă privind educația și Planul de investiții pentru Europa