Infografiek ondermaatse prestaties

Investeren in onderwijs en opleiding is essentieel om alle Europeanen de vaardigheden te geven die ze nodig hebben om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel. Daarom is onderwijs een van de prioriteiten van het Investeringsplan voor Europa. De Europese Commissie kwam in november 2014 met dit initiatief om belemmeringen voor investeringen weg te nemen, investeringsprojecten zichtbaarder te maken en technisch te ondersteunen, en nieuwe en bestaande financiële middelen slimmer te gebruiken.

De EU ondersteunt nu al nationale en regionale overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties om investeringen in onderwijs en opleiding te stimuleren. Het geld is afkomstig uit verschillende Europese fondsen, zoals Erasmus+, het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Hoe kunnen onderwijs en opleiding profiteren van het investeringsplan?

Het investeringsplan voor Europa biedt een extra mogelijkheid om vers geld aan te trekken voor de onderwijssector.
De kern van het plan is het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Het EFSI biedt een EU-garantie voor particuliere investeringen in specifieke projecten en trekt zo middelen aan voor projecten die anders misschien niet levensvatbaar zijn.

Het EFSI kan worden gebruikt om projecten te steunen met allerlei financiële instrumenten, bijvoorbeeld schuldfinanciering, waarborgen en eigen vermogen.

Voor een nog grotere impact kan de EFSI-steun ook worden gecombineerd met financiering uit andere programma’s, zoals het Europees Sociaal Fonds. Het EFSI richt zich zowel op langetermijninvesteringen in infrastructuur als op specifieke financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf.

Onderwijs en opleiding kunnen via beide kanalen van dit plan profiteren.

Hoe kan het investeringsplan in de praktijk worden gebruikt?

  • Modernisering van de onderwijsinfrastructuur

In het kader van het EFSI kunnen publiek-private partnerschappen projecten ontwikkelen voor de modernisering van de infrastructuur van scholen en universiteiten om de leeromgeving voor scholieren en studenten en de werkomstandigheden van leerkrachten te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld een school breedband en extra ICT krijgen, of een high-tech campuseen geavanceerd laboratorium.

  • Ondersteuning van studenten

Met het EFSI als garantie kunnen studenten leningen tegen uitzonderlijk goede tarieven krijgen.

  • Een impuls voor de kennisdriehoek

Het EFSI kan ook worden gebruikt om de banden en synergieën tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek te versterken. Startende ondernemingen kunnen gunstigere financieringsvoorwaarden krijgen om universitair onderzoek te vertalen naar commercieel levensvatbare projecten.


Financiering voor uw plannen

Meer informatie vindt u in de factsheet Education and the Investment Plan for Europe