Az alulteljesítést szemléltető infografika

Az oktatásba és képzésbe való beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy az európaiak rendelkezzenek azokkal a készségekkel, amelyek birtokában el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, és meg tudják találni a helyüket a társadalomban. Ezért képezi a részét az oktatás azoknak a céloknak, amelyek megvalósítását az európai beruházási terv prioritásként határozza meg. Az európai beruházási tervet 2014 novemberében hirdette meg az Európai Bizottság. A kezdeményezés arra irányul, hogy elhárítsa a beruházások útjában álló akadályokat, láthatóságot biztosítson és technikai segítséget nyújtson a beruházási projekteknek, és elősegítse, hogy a már rendelkezésre álló és az új pénzforrások felhasználása intelligensebb módon valósuljon meg.

Az EU jelenleg is támogatást biztosít a tagállami és a regionális hatóságoknak, az oktatási intézményeknek, valamint a társadalmi szervezeteknek annak érdekében, hogy ösztönözze beruházások létrejöttét az oktatás és a képzés terén. A támogatásra fordított forrásokat több különböző európai pénzalap biztosítja, köztük az Erasmus+, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap.

Hogyan szolgálja a beruházási terv az oktatás és a képzés javát?

Az európai beruházási terv megteremti annak a lehetőségét, hogy új források áramoljanak be az oktatási ágazatba.
A terv gerincét az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) képezi. Az ESBA uniós garanciát kínál azoknak a magánbefektetőknek, akik pénzt ruháznak be meghatározott projektekbe, így növelve a szemükben olyan projektek vonzerejét, amelyek egyébként nem feltétlenül lennének pénzügyileg életképesek.

Az ESBA forrásait egy sor különböző pénzügyi eszközön keresztül lehet projekttámogatásra felhasználni, így például garanciák, illetve adósság- vagy tőkefinanszírozás révén.

Az elért hatás növelése érdekében az Európai Stratégiai Beruházási Alap forrásaiból biztosított támogatást kombinálni lehet más programokból, például az Európai Szociális Alapból nyújtott finanszírozással. Az ESBA a hosszú távra szóló infrastrukturális beruházásokat és a kkv-k szükségleteire szabott finanszírozási megoldásokat egyaránt támogatja.

Egyértelmű, hogy az oktatás és a képzés mindkét támogatási csatorna révén profitálni tud az európai beruházási tervből.

Hogyan lehet a gyakorlatban kamatoztatni a beruházási tervet?

  • Az oktatási infrastruktúra korszerűsítése:

Az ESBA forrásaiból nyújtott támogatás lehetővé teszi köz-magán társulások számára, hogy projekteket dolgozzanak ki az iskolai és egyetemi oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése és korszerűsítése céljából, miáltal a diákok jobb körülmények között tanulhatnak, a tanárok pedig jobb körülmények között taníthatnak. Az infrastruktúra-fejlesztés magában foglalhatja a széles sávú hozzáférés bevezetését, ikt-eszközök beszerzését, illetve csúcstechnológiát képviselő laboratóriumok és egyetemi kampuszok kiépítését.

  • A diákok támogatása:

Az ESBA garanciaként történő hasznosítása révén a diákok nagyon kedvező feltételekkel hitelhez juthatnak.

  • A tudásháromszöget alkotó tevékenységi területek közötti kapcsolatok elmélyítése:

Az ESBA forrásait arra is fel lehet használni, hogy megsokszorozódjanak az oktatás, a kutatás és az innováció közötti kölcsönhatások és szinergiák. Az induló innovatív vállalkozások hasznát láthatják a kedvezőbb finanszírozási feltételeknek, melyek révén az egyetemi kutatások eredményei piacképes projektekre válthatók.


Hogyan tud forrást szerezni ahhoz, hogy innovatív elképzelései megvalósuljanak a gyakorlatban