Infografika o nezadovoljavajućim rezultatima

Ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje ključno je kako bi Europljani stekli vještine koje su im potrebne da bi pronašli svoje mjesto na tržištu rada i u društvu kao cjelini. Obrazovanje je stoga jedan od prioriteta u okviru Plana ulaganja za Europu. Europska komisija pokrenula je tu inicijativu u studenome 2014. kako bi se uklonile prepreke za ulaganja, osigurale tehnička podrška investicijskim projektima i njihova vidljivost te bolje iskoristila nova i postojeća financijska sredstva.

U cilju poticanja ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje EU već pruža potporu nacionalnim i regionalnim tijelima te obrazovnim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Sredstva dolaze iz raznih europskih fondova, uključujući Erasmus+, Europski socijalni fond te Europski fond za regionalni razvoj.

Kako Plan ulaganja može koristiti obrazovanju i osposobljavanju?

Plan ulaganja za Europu nudi dodatnu mogućnost za priljev novih sredstava u obrazovni sektor.
Okosnica je Plana Europski fond za strateška ulaganja (EFSU). EFSU privatnim ulagačima daje jamstvo EU-a na njihova ulaganja u određene projekte, čime privlači financiranje projekata koji inače možda ne bi bili održivi.

U okviru EFSU-a projektima se može pružati potpora putem brojnih financijskih instrumenata, među kojima su financiranje zaduživanjem, jamstva i vlasnički kapital.

Kako bi se pojačao učinak EFSU-a, potpore iz tog fonda mogu se kombinirati s drugim programima kao što je Europski socijalni fond. EFSU je usmjeren na dugoročna ulaganja u infrastrukturu te na pojedinačna financijska rješenja za mala i srednja poduzeća.

Jasno je vidljivo da obrazovanje i osposobljavanje potencijalno mogu ostvariti koristi od Plana na oba navedena načina.

Kako bi se Plan ulaganja mogao primijeniti u praksi?

  • Unapređivanje obrazovne infrastrukture

U okviru EFSU-a javno-privatna partnerstva mogu razvijati projekte za unapređivanje i modernizaciju školske i sveučilišne infrastrukture te tako učenicima i studentima osigurati poboljšano okruženje za učenje, a nastavnicima bolje radne uvjete. Takvi projekti mogli bi uključivati opremanje škola širokopojasnim pristupom internetu te alatima informacijske i komunikacijske tehnologije ili izgradnju visokotehnoloških kampusa s naprednim laboratorijima.

  • Potpore za studente

Budući da EFSU može služiti kao jamstvo, studenti bi mogli dobivati zajmove uz povoljne uvjete.

  • Jačanje trokuta znanja

EFSU se može iskoristiti za jačanje veza i stvaranje sinergija između obrazovanja, poslovnog sektora i istraživanja. Novoosnovana poduzeća mogla bi se koristiti povoljnijim uvjetima financiranja kako bi pretočila sveučilišna istraživanja u tržišne projekte.


Sredstva za vašu ideju