Perustaitoihin on panostettava

Koulutukseen investoiminen on olennaisen tärkeää, jotta kaikilla eurooppalaisilla olisi taidot, joita he tarvitsevat löytääkseen paikkansa työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa. Tämän vuoksi koulutus on yksi Euroopan investointiohjelman painopisteistä. Euroopan komissio käynnisti ohjelman marraskuussa 2014 tavoitteenaan poistaa investointien esteitä, antaa investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä apua sekä hyödyntää nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä paremmin.

EU tukee jo kansallisten ja alueellisten viranomaisten sekä oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen toimia, joilla lisätään investointeja koulutukseen. Rahoitusta annetaan muun muassa Erasmus+ ‑ohjelmasta, Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta.

Miten koulutusala voi hyötyä Euroopan investointiohjelmasta?

Euroopan investointiohjelma lisää koulutusalan rahoitusmahdollisuuksia.
Ohjelman kulmakivi on Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR). Rahasto tarjoaa yksityisille sijoittajille EU-takuun niiden tiettyihin hankkeisiin tekemille sijoituksille ja houkuttelee niitä näin rahoittamaan hankkeita, joiden muutoin voisi olla vaikea saada rahoitusta.

ESIR-rahaston kautta voidaan tukea hankkeita useilla eri rahoitusvälineillä, esimerkiksi velkarahoituksella, lainatakauksilla ja pääomajärjestelyillä.

Vaikutuksia voidaan tehostaa yhdistämällä ESIR-rahastosta annettavaan tukeen rahoitusta muista ohjelmista, kuten Euroopan sosiaalirahastosta. ESIR-rahastosta tuetaan sekä pitkän aikavälin infrastruktuuri-investointeja että pk-yritysten rahoitusratkaisuja.

Koulutusala voi hyötyä investointiohjelmasta näiden molempien kanavien kautta.

Miten investointisuunnitelmaa voi käytännössä hyödyntää?

  • Koulutusinfrastruktuurin kehittäminen:

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeissa voidaan ESIR-rahaston tuella kohentaa ja uudistaa oppilaitosten infrastruktuuria ja näin parantaa opiskelijoiden oppimisympäristöä ja opettajien työoloja. Kouluihin voidaan esimerkiksi hankkia laajakaistayhteyksiä ja tieto- ja viestintätekniikkaa, ja korkeakoulukampuksille voidaan rakentaa huipputason laboratorioita.

  • Opiskelijoiden tukeminen:

ESIR-rahastosta tarjottavien lainatakausten ansiosta on mahdollista kehittää lainaohjelmia, joista opiskelijat voivat saada edullisia opintolainoja.

  • Koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän yhteyksien parantaminen:

ESIR-rahaston tuella voidaan myös edistää oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja liike-elämän vuorovaikutusta ja luoda synergioita tässä koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation osaamiskolmiossa. Kasvuyrityksille voidaan tarjota edullista rahoitusta, jonka avulla korkeakoulututkimuksen tuloksia pystytään jalostamaan markkinakelpoisiksi hankkeiksi.


Toteuta ideasi EU:n rahoitustuen avulla