Infografik om dårlige resultater

Det er afgørende med investering i uddannelse, hvis europæerne skal have de nødvendige kvalifikationer, så de kan finde sig til rette på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed. Derfor er uddannelse en af prioriteterne i investeringsplanen for Europa. EU-Kommissionen søsatte dette initiativ i november 2014 for at fjerne hindringer for investeringer, skabe opmærksomhed om og hjælpe med teknisk bistand til investeringsprojekter og bruge nye og eksisterende finansielle ressourcer bedre.

EU støtter allerede nationale og regionale myndigheder samt uddannelsesinstitutioner og civilsamfundets organisationer for at øge investeringerne i uddannelse. Pengene kommer fra forskellige europæiske fonde, bl.a. Erasmus+, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Hvad gør investeringsplanen på uddannelsesområdet?

Investeringsplanen for Europa giver en ekstra mulighed for at skyde friske midler ind i uddannelsessektoren.
Hjørnestenen i planen er Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). EFSI giver private investorer en EU-garanti for deres investeringer i bestemte projekter og gør det derfor tiltrækkende for dem at finansiere projekter, der ellers ikke ville løbe af stablen.

EFSI kan bruges til at støtte projekter gennem en bred vifte af finansielle instrumenter, f.eks. finansiering af gæld, garantier og kapitalandele.

For at styrke virkningen er det også muligt at kombinere støtten fra EFSI med finansiering fra andre programmer som Den Europæiske Socialfond. EFSI arbejder både med langsigtede investeringer i infrastruktur og konkrete finansieringsløsninger for små og mellemstore virksomheder.

Uddannelsesområdet har klare muligheder for at få fordel af planen ad begge disse kanaler.

Hvordan kan investeringsplanen bruges i praksis?

  • En opgraderet uddannelsesmæssig infrastruktur:

Under EFSI er det muligt for offentlige-private partnerskaber at udvikle projekter til opgradering og modernisering af skolers og højere læreanstalters infrastruktur, så elever og studerende får et bedre læringsmiljø, og underviserne får bedre arbejdsbetingelser. Der kan være tale om at udstyre skoler med adgang til bredbåndsnet og it-værktøjer eller bygge højteknologiske universitetsområder med avancerede laboratorier.

  • Støtte til de studerende:

EFSI kan bruges som en garanti, og dermed kan studerende få låneprogrammer til en særlig lav rente.

  • Hjælp til videnstrekanten:

EFSI kan også bruges til at styrke forbindelserne og skabe synergier mellem uddannelse, erhvervsliv og forskning. Nystartede virksomheder kan få fordel af gunstige finansieringsvilkår, så de kan udvikle universitetsbaseret forskning til projekter, der kan markedsføres.


Støtte til dine idéer