Za kaj gre

Trdna dejstva in zanesljiva analiza sta ključna vidika informiranega razpravljanja o politikah na področju izobraževanja in usposabljanja ter njihove priprave.

Evropska komisija z različnimi metodami zagotavlja, da se ta pristop ustrezno uporablja pri uresničevanju strateškega okvira ET 2020, denimo s ključnimi referenčnimi cilji in kazalniki, študijami, mednarodnimi raziskavami ter sekundarnimi analizami.

Evropski referenčni cilji so ciljne vrednosti, ki si jih je EU zadala za leto 2020 na področju:

  • predčasnega opuščanja šolanja,
  • doseganja visokošolske izobrazbe,
  • temeljnih spretnosti,
  • predšolske vzgoje,
  • vseživljenskega učenja,
  • prehoda na trg dela,
  • mobilnosti med državami.

Uporabljajo se še temeljni kazalniki, predvsem za spremljanje napredka na številnih dodatnih prednostnih področjih, ki niso zajeta z referenčnimi cilji: znanje jezikov, znanje in spretnosti odraslih, učitelji, naložbe v izobraževanje in usposabljanje, uporaba informacijskih tehnologij v izobraževanju, podjetništvo v izobraževanju Deutsch (de) English (en) français (fr) , poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Delo Evropske komisije

Letni pregled izobraževanja in usposabljanja pokaže doseženi napredek na podlagi referenčnih ciljev in temeljnih kazalnikov ET 2020, vključno z glavnim ciljem strategije Evropa 2020 za izobraževanje in usposabljanje. Prikaže razvoj v sistemih izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Pregledu je dodanih 28 poročil po državah in spletno orodje za vizualizacijo.

Dialog Evropske komisije z državami EU o novih vprašanjih poteka na podlagi študij Komisije ter analiz, napovedi in sistemskih informacij, ki jih pripravljajo druge organizacije, agencije in službe Komisije.

Lažje razumevanje in poznavanje sistemov izobraževanja in usposabljanja omogoča tudi sodelovanje z mrežo Eurydice, Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja in Skupnim raziskovalnim središčem.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in spretnosti, v katerem sta kot skupno interesno področje navedli tudi mednarodne raziskave. Leta 2013 sta skupaj objavili rezultate dveh ocenjevanj znanj: program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) in anketo o znanju in spretnostih odraslih (PIAAC).

Sodelovanje z OECD zajema tudi strategije učenja spretnosti, podjetniške ustanove in učinkovitost šolskih sistemov.

Junija 2015 sta izšli dve izčrpni strokovni poročili o učiteljih in poučevanju: Evropska komisija/EACEA/Eurydice: Učiteljski poklici v Evropi: prakse, pričakovanja in politike; Evropska komisija/JRC–CRELL: Pouk v osnovnih in srednjih šolah v Evropi: ugotovitve obsežnega ocenjevanja izobraževanja.

Dokument Evropske komisije pdf(462 kB) English (en) o pomenu obeh evropskih raziskav o učiteljskem poklicu.

Kaj sledi?

 

Več informacij

Skupno ocenjevanje znanj

  • Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) pdf(788 kB) English (en)
  • Anketa o znanju in spretnosti odraslih (PIAAC) pdf(1.1 Mb) English (en)