Despre ce este vorba

O bază de date solidă și analizele aprofundate sunt elemente esențiale pentru discuții strategice și pentru o evoluție a politicilor în domeniul educației și formării profesionale pornind de la informații fiabile.

Comisia Europeană se bazează pe diferite surse (criterii de referință și indicatori-cheie, studii, sondaje internaționale și analize secundare) pentru a se asigura că această abordare este luată în considerare în implementarea cadrului strategic.

Criteriile europene de referință stabilesc un nivel care trebuie atins până în 2020, în următoarele domenii:

  • abandon școlar;
  • gradul de absolvire din învățământul superior;
  • competențe de bază;
  • învățământul preșcolar și antepreșcolar;
  • învățarea pe tot parcursul vieții;
  • tranziția către piața forței de muncă;
  • mobilitatea între țări.

De asemenea, se utilizeazăindicatori-cheie pentru monitorizarea progreselor înregistrate în alte domenii prioritare, care nu sunt încă acoperite de criteriile de referință: limbi străine, competențele adulților, cadrele didactice, investiții în educație și formare, TIC în educație, antreprenoriatul în educație Deutsch (de) English (en) français (fr) și învățământul profesional și tehnic (VET).

Acțiunile Comisiei Europene

Monitorul anual al educației și formării face bilanțul progreselor înregistrate cu privire la criteriile de referință și la indicatorii-cheie stabiliți în cadrul strategic „Educație și formare 2020”, inclusiv cu privire la obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 în materie de educație și formare profesională. El oferă o imagine asupra evoluției sistemelor de educație și formare din Europa și este însoțit de 28 de rapoarte naționale și de un instrument de vizualizare on-line.

Pentru a facilita dialogul cu țările UE pe probleme emergente, Comisia Europeană realizează și studii și se bazează pe analize, previziuni și informații furnizate de alte organizații, agenții și servicii ale Comisiei.

De asemenea, Comisia colaborează cu EURYDICE, Cedefop și cu Centrul Comun de Cercetare pentru a-și îmbogăți cunoștințele privind sistemele de educație și formare.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au încheiat un acord de cooperare în materie de educație și competențe, iar sondajele internaționale sunt considerate a fi unul dintre principalele domenii de interes comun. În 2013, Comisia Europeană și OCDE au publicat împreună rezultatele a două studii de evaluare a competențelor:Programul privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) și Sondajul cu privire la competențele adulților (PIAAC).

Cooperarea cu OCDE acoperă, de asemenea, strategii în materie de competențe, instituții antreprenoriale și eficiența sistemelor de învățământ.

În iunie 2015 au fost publicate două rapoarte tehnice ample cu privire la cadrele didactice și la metodele de predare: raportul Comisiei Europene, al EACEA și al Eurydice, „Profesia de cadru didactic în Europa. Metode, percepții și politici” și raportul Comisiei Europene și al JRC-CRELL, „Metode de predare în sistemele de învățământ primar și secundar din Europa”. Informații din evaluările de mare amploare realizate în domeniul educației.

Un document strategic al Comisiei Europene pdf(462 kB) English (en)  cu privire la implicațiile cercetărilor legate de profesia de cadru didactic realizate recent la nivel european.

Etapele următoare

 

Informații suplimentare

Evaluări comune ale competențelor

  • Programul pentru evaluarea internațională a elevilor pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Sondaj privind educația adulților pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)