Dwar xiex inhuma?

Bażi ta' evidenza b’saħħitha u analiżi soda huma elementi ewlenin għal diskussjonijiet infurmati ta’ politika u għall-iżviluppi tal-politika fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu minn firxa ta' sorsi, inklużi punti ta' referenza u indikaturi ewlenin, studji, stħarriġiet internazzjonali, u analiżijiet sekondarji, biex tiżgura li dan l-approċċ hu inkluż b'mod xieraq fl-implimentazzjoni tal-qafas strateġiku

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Il-punti ta' referenza Ewropej jimmiraw lejn il-livell li għandu jintlaħaq sal-2020 fl-oqsma ta':

  • l-abbandun tal-iskola qabel iż-żmien,
  • it-tlestija tal-edukazzjoni għolja,
  • il-ħiliet bażiċi,
  • l-edukazzjoni fl-ewwel snin tat-tfulija,
  • it-tagħlim tul il-ħajja,
  • it-tranżizzjoni għas-suq tax-xogħol,
  • il-mobbiltà bejn il-pajjiżi.

L-indikaturi ewlenin huma wkoll użati biex jiġi mmonitorjat il-progress f'għadd ta' oqsma prijoritarji addizzjonali li attwalment mhumiex koperti mill-punti ta' referenza, bħal-lingwi

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , il-ħiliet tal-adulti

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) , l-għalliema

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, l-ICT fl-edukazzjoni

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , l-intraprenditorija fl-edukazzjoni

Deutsch (de) English (en) français (fr) u l-VET

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

X'qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea?

Il-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ annwali

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) jistabbilixxi l-progress fuq il-punti ta' referenza u l-indikaturi ewlenin tal-ET 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , inkluża l-mira fuq quddiem nett ta' Ewropa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ. Dan juri l-evoluzzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ mal-Ewropa kollha. Hu akkumpanjat minn 28 rapport tal-pajjiżi individwali u għodda ta’ viżwalizzazzjoni onlajn.

Biex ikun iffaċilitat id-djalogu mal-pajjiżi tal-UE dwar kwistjonijiet ġodda u emerġenti, il-Kummissjoni Ewropea tidderieġi wkoll studji u tieħu minn analiżijiet, tbassir u informazzjoni tal-livell tas-sistema minn organizzazzjonijiet, aġenziji, u servizzi tal-Kummissjoni oħrajn.

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem ukoll ma' EURYDICE, Cedefop, u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka biex ittejjeb it-tagħrif tagħha dwar is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

X'sar s'issa?

Ġie ffirmat Arranġament ta' Kooperazzjoni fl-Edukazzjoni u l-Ħiliet bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, u l-istħarriġiet internazzjonali ġew identifikati bħala wieħed mill-oqsma ewlenin ta' interess. Fl-2013 il-Kummissjoni Ewropea u l-OECD ippubblikaw flimkien ir-riżultati ta' żewġ valutazzjonijiet dwar il-ħiliet, il-Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti (PISA) u l-Istħarriġ għall-Ħiliet tal-Adulti (PIAAC).

Il-kooperazzjoni mal-OECD tkopri wkoll strateġiji ta’ ħiliet, l-istituzzjonijiet intraprenditorjali u l-effiċjenza tas-sistemi tal-iskejjel.

F'Ġunju 2015 ġew rilaxxati flimkien żewġ rapporti tekniċi komprensivi fuq l-għalliema u prattiki ta’ tagħlim: Kummissjoni Ewropa/EACEA/Eurydice, Il-Professjoni tat-Tagħlim fl-Ewropa. Prattiki, Perċezzjonijiet u Politiki, u l-Kummissjoni Ewropea/JRC-CRELL, Il-Prattiki tat-Tagħlim fl-Iskejjel Primarji u Sekondarji fl-Ewropa. It-Tagħrif minn Valutazzjonijiet fuq Skala Kbira fl-Edukazzjoni.

Dokument ta' politika tal-Kummissjoni Ewropa

pdf

(462 kB)

English (en) dwar l-implikazzjonijiet ta' riċerka riċenti fil-livell Ewropew dwar il-professjoni tat-tagħlim.

X'inhuma l-passi li jmiss?

 

Aktar informazzjoni