Naršymo kelias

Įrodymais grindžiama švietimo ir mokymo politika

Kas yra įrodymais grindžiama švietimo ir mokymo politika?

Tvirta įrodymų bazė ir patikimos analizės yra esminiai pagrįstų politinių diskusijų bei politikos pokyčių švietimo ir mokymo srityje elementai.

Europos Komisija naudojasi įvairiais šaltiniais, įskaitant pagrindinius lyginamuosius standartus ir rodiklius, studijas, tarptautinius tyrimus ir antrines analizes, siekdama užtikrinti, kad šio požiūrio būtų tinkamai laikomasi įgyvendinant strateginę programą.

Europos lyginamaisiais standartais nustatytas lygis, kurį reikia pasiekti iki 2020 m. šiose srityse:

  • mokyklos nebaigimo;
  • aukštojo išsilavinimo įgijimo,
  • pagrindinių gebėjimų;
  • ikimokyklinio ugdymo;
  • mokymosi visą gyvenimą;
  • perėjimo į darbo rinką;
  • judumo tarp šalių.

Pagrindiniai rodikliai taip pat naudojami stebėti pažangą įvairiose papildomose prioritetinėse srityse, kuriose šiuo metu nėra nustatyta lyginamųjų standartų, kaip antai: kalbos, suaugusiųjų gebėjimai, mokytojai, investicijos į švietimą ir mokymą, IRT ir švietimas, verslumas ir švietimas, profesinis mokymas.

Ką daro Europos Komisija?

Metiniame Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje nurodoma pažanga siekiant pagal programą „ET 2020“ nustatytų lyginamųjų standartų ir pagrindinių rodiklių, įskaitant vieną iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų dėl švietimo ir mokymo. Tai rodo švietimo ir mokymo sistemų raidą visoje Europoje. Prie jo pridedamos 28 atskirų šalių ataskaitos ir internetinė vizualizavimo priemonė.

Siekdama palengvinti politinį dialogą su ES šalimis naujais klausimais Europos Komisija taip pat rengia studijas ir naudojasi analizėmis, prognozėmis ir kitų organizacijų, agentūrų bei Komisijos tarnybų informacija.

Europos Komisija taip pat bendradarbiauja su tinklu EURYDICE, centru „Cedefop“ ir Jungtiniu tyrimų centru siekdama gilinti savo žinias apie švietimo ir mokymo sistemas.

Kas padaryta iki šiol?

Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pasirašė Bendradarbiavimo švietimo ir gebėjimų srityse susitarimą ir nustatyta, kad viena iš pagrindinių bendros svarbos sričių yra tarptautiniai tyrimai. 2013 m. Europos Komisija ir EBPO bendrai paskelbė dviejų gebėjimų vertinimų, Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) ir suaugusiųjų gebėjimų tyrimo (PIAAC)rezultatus.

Su EBPO taip pat bendradarbiaujama gebėjimų strategijų, verslumo įstaigų ir mokyklų sistemų veiksmingumo srityse.

Tolesni veiksmai
 

How can we help?