Kokia tai priemonė?

Tvirta faktų bazė ir patikimos analizės yra esminiai pagrįstų politinių diskusijų bei politikos pokyčių švietimo ir mokymo srityje elementai.

Europos Komisija naudojasi įvairiais šaltiniais, įskaitant pagrindinius lyginamuosius standartus ir rodiklius, studijas, tarptautinius tyrimus ir antrines analizes, siekdama užtikrinti, kad šio požiūrio būtų tinkamai laikomasi įgyvendinant strateginę programą.

Europos lyginamaisiais standartais nustatytas lygis, kurį reikia pasiekti iki 2020 m. šiose srityse:

  • mokyklos nebaigimo;
  • aukštojo išsilavinimo įgijimo,
  • pagrindinių gebėjimų;
  • ikimokyklinio ugdymo;
  • mokymosi visą gyvenimą;
  • perėjimo į darbo rinką;
  • judumo tarp šalių.

Stebėti pažangą įvairiose papildomose prioritetinėse srityse, kuriose šiuo metu nėra nustatyta lyginamųjų standartų, taip pat naudojami pagrindiniai rodikliai. Šios sritys – tai kalbos, suaugusiųjų gebėjimai, mokytojai, investicijos į švietimą ir mokymą, IRT ir švietimas, verslumas ir švietimas Deutsch (de) English (en) français (fr) , profesinis mokymas.

Ką daro Europos Komisija?

Metiniame Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje nurodoma pažanga siekiant pagal programą „ET 2020“ nustatytų lyginamųjų standartų ir pagrindinių rodiklių, įskaitant pagrindinį strategijos „Europa 2020“ švietimo ir mokymo srities tikslą. Iš jo matyti visos Europos švietimo ir mokymo sistemų raida. Prie jo pridedamos 28 atskirų šalių ataskaitos ir internetinė vizualizavimo priemonė.

Siekdama palengvinti politinį dialogą su ES šalimis naujais klausimais Europos Komisija taip pat vykdo tyrimus ir naudojasi analizėmis, prognozėmis ir kitų organizacijų, agentūrų bei Komisijos tarnybų informacija.

Europos Komisija taip pat bendradarbiauja su tinklu EURYDICE, centru „Cedefop“ ir Jungtiniu tyrimų centru siekdama gilinti savo žinias apie švietimo ir mokymo sistemas.

Kas padaryta iki šiol?

Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pasirašė Bendradarbiavimo švietimo ir gebėjimų srityse susitarimą. Nustatyta, kad viena iš pagrindinių bendros svarbos sričių yra tarptautiniai tyrimai. 2013 m. Europos Komisija ir EBPO drauge paskelbė dviejų gebėjimų vertinimųTarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) ir suaugusiųjų gebėjimų tyrimo (PIAAC)rezultatus.

Su EBPO taip pat bendradarbiaujama gebėjimų strategijų, verslumo įstaigų ir mokyklų sistemų veiksmingumo srityse.

2015 m. birželio mėn. bendrai paskelbtos dvi išsamios mokytojų ir mokymo metodų ataskaitos: Europos Komisija, EACEA, EURYDICE Mokytojo profesija Europoje. Praktika, suvokimas ir politikos priemonės ir Europos Komisija, JTC-CRELL Mokymo metodai Europos pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Didelio masto vertinimų švietimo srityje įžvalgos.

Europos Komisijos politikos dokumentas pdf(462 kB) English (en)  dėl naujausių europinio lygmens tyrimų reikšmės mokytojo profesijai.

Tolesni veiksmai

 

Išsamesnė informacija

Bendri gebėjimų vertinimai

  • Tarptautinio moksleivių vertinimo programa pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Suaugusiųjų gebėjimų tyrimas pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)