Navigacijski put

Politike obrazovanja i osposobljavanja utemeljene na dokazima

U čemu je bit?

Baza snažnih dokaza i utemeljene analize ključni su elementi rasprava o politici na temelju informacija i razvoja politika u području obrazovanja i osposobljavanja.

Europska komisija oslanja se na niz izvora, uključujući ključne referentne vrijednosti i pokazatelje, studije, međunarodne ankete i sekundarne analize, kako bi osigurala pravilno uvrštavanje tog pristupa u provedbu strateškog okvira.

Europske referentne vrijednosti prilagođene su razini koju treba postići do 2020. u sljedećim područjima:

  • rani prekid školovanja,
  • dovršetak visokog obrazovanja,
  • osnovne vještine,
  • predškolsko obrazovanje,
  • cjeloživotno učenje,
  • prijelaz na tržište rada,
  • mobilnost među državama.

Glavni pokazatelji primjenjuju se i za praćenje napretka u nizu dodatnih prioritetnih područja koja trenutačno nisu obuhvaćena referentnim mjerilima – to su, primjerice, jezici, vještine odraslih osoba, učitelji, ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje, IKT u obrazovanju, poduzetništvo u obrazovanju i SOO.

Što poduzima Europska komisija?

U okviru godišnjeg pregleda obrazovanja i osposobljavanja naznačen je napredak s obzirom na referentna mjerila i glavne pokazatelje strategije ET 2020, uključujući glavni cilj strategije Europa2020 o obrazovanju i osposobljavanju. Njime se predstavlja razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Uz pregled se prilaže 28 izvješća o pojedinačnim državama i internetski alat za vizualizaciju.

Kako bi pospješila politički dijalog s državama članicama EU-a o novim pitanjima, Europska komisija provodi i studije te se oslanja na analize, prognoze i informacije na razini sustava iz drugih organizacija, agencija i službi Komisije.

Europska komisija surađuje i s mrežom EURYDICE, centrom Cedefop i Zajedničkim istraživačkim centrom kako bi poboljšala svoje znanje o sustavima obrazovanja i osposobljavanja.

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj potpisale su Sporazum o suradnji u području obrazovanja i vještina, u okviru kojeg je utvrđeno da su međunarodne ankete jedno od glavnih područja zajedničkog interesa. Godine 2013. Europska komisija i OECD zajednički su objavili rezultate dviju procjena vještina, Programa međunarodne procjene učenika (PISA) i Istraživanja o vještinama odraslih (PIAAC).

Suradnja s OECD-om obuhvaća i strategije stjecanja vještina, poduzetničke institucije i učinkovitost školskih sustava.

Što je sljedeće?
 

How can we help?