Navigointipolku

Tutkimustietoa koulutuspolitiikan perustaksi

Taustaa

Koulutuspoliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi tarvitaan perusteellisia analyysi- ja tutkimustietoja.

Koulutusstrategian täytäntöönpanossa Euroopan komissio käyttää tietolähteinään muun muassa indikaattoreita ja vertailuarvoja, tutkimuksia, kansainvälisiä selvityksiä ja tutkimusaineistojen sekundaarianalyysejä.

Seuraaville koulutukseen liittyville osa-alueille on määritetty EU-tason vertailuarvot, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä:

  • koulunkäynnin keskeyttäminen
  • korkea-asteen tutkinto
  • perustaidot
  • varhaiskasvatus
  • elinikäinen oppiminen
  • siirtyminen työmarkkinoille
  • opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus maasta toiseen.

Kehitystä seurataan myös ydinindikaattorien avulla muun muassa seuraavilla osa-alueilla: kielitaito, aikuisten taidot, opettajien ammatillinen kehitys, koulutusinvestoinnit, tietotekniikan käyttö opetuksessa, yrittäjyyskoulutus ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Komission toimet

Vuotuisessa koulutuksen seurantakatsauksessa tarkastellaan, miten EU-maat ovat edistyneet eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategia-asiakirjassa (ET 2020) asetettujen vertailuarvojen ja indikaattorien sekä koulutusalalle Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun yleistavoitteen suhteen. Siitä käy ilmi koulutusjärjestelmien kehitys eri puolilla Eurooppaa. Katsauksen ohessa julkaistaan kunkin EU-maan maakohtainen raportti. Tietoja voi tarkastella verkossa visualisointityökalun avulla.

EU-maiden kanssa käytävää koulutuspoliittista keskustelua varten komissio tekee tutkimuksia ja selvityksiä sekä hyödyntää muiden organisaatioiden, virastojen ja komission yksikköjen laatimia analyysejä, ennusteita ja tietojärjestelmiä.

Koulutusjärjestelmiä koskevassa tiedonhankinnassa komissio tekee yhteistyötä myös Eurydice-verkon, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) ja Yhteinen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa.

Muut toimet

Euroopan komissio ja OECD ovat allekirjoittaneet koulutusta ja osaamista koskevan yhteistyöjärjestelyn. Yksi keskeisistä yhteistyöalueista on kansainväliset tutkimukset. Vuonna 2013 komissio ja OECD julkaisivat yhdessä seuraavien taitoarviointien tulokset: kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma (PISA) ja kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC).

OECD:n kanssa tehdään yhteistyötä myös osaamisstrategioiden, yrittäjyyskoulutuksen ja koulutusjärjestelmien tehokkuuden saralla.

Tulevat toimet
 

How can we help?