Taustaa

Koulutuspoliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi tarvitaan perusteellisia analyysi- ja tutkimustietoja.

Koulutusstrategian täytäntöönpanossa Euroopan komissio käyttää tietolähteinään muun muassa indikaattoreita ja vertailuarvoja, tutkimuksia, kansainvälisiä selvityksiä ja tutkimusaineistojen sekundaarianalyysejä.

Seuraaville koulutukseen liittyville osa-alueille on määritetty EU-tason vertailuarvot, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä:

  • koulunkäynnin keskeyttäminen
  • korkea-asteen tutkinnot
  • perustaidot
  • varhaiskasvatus
  • elinikäinen oppiminen
  • siirtyminen työmarkkinoille
  • opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus maasta toiseen.

Kehitystä seurataan myös ydinindikaattorien avulla muun muassa seuraavilla osa-alueilla: kielitaito, aikuisten taidot, opettajien ammatillinen kehitys, koulutusinvestoinnit, tietotekniikan käyttö opetuksessa, yrittäjyyskoulutus Deutsch (de) English (en) français (fr) ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Komission toimet

Vuotuisessa koulutuksen seurantakatsauksessa tarkastellaan, miten EU-maat ovat edistyneet eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategia-asiakirjassa (ET 2020) asetettujen vertailuarvojen ja indikaattorien sekä koulutusalalle Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun yleistavoitteen suhteen. Katsauksesta käy ilmi koulutusjärjestelmien kehitys eri puolilla Eurooppaa. Sen ohessa julkaistaan kunkin EU-maan maakohtainen raportti. Tietoja voi tarkastella verkossa visualisointityökalun avulla.

EU-maiden kanssa käytävää koulutuspoliittista keskustelua varten komissio tekee tutkimuksia ja selvityksiä sekä hyödyntää muiden organisaatioiden, virastojen ja komission yksiköiden laatimia analyysejä, ennusteita ja tietojärjestelmiä.

Koulutusjärjestelmiä koskevassa tiedonhankinnassa komissio tekee yhteistyötä myös Eurydice-verkon, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) ja Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa.

Muut toimet

Euroopan komissio ja OECD ovat allekirjoittaneet koulutusta ja osaamista koskevan yhteistyöjärjestelyn. Yksi keskeisistä yhteistyöalueista on kansainväliset tutkimukset. Vuonna 2013 komissio ja OECD julkaisivat yhdessä seuraavien taitoarviointien tulokset: kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma (PISA) ja kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC).

OECD:n kanssa tehdään yhteistyötä myös osaamisstrategioiden, yrittäjyyskoulutuksen ja koulutusjärjestelmien tehokkuuden saralla.

Kesäkuussa 2015 julkaistiin yhteisesti kaksi opettajan ammattia ja opetuskäytäntöjä kartoittavaa raporttia: The Teaching Profession in Europe – Practices, Perceptions and Policies (Euroopan komissio/EACEA/Eurydice) ja Teaching Practices in Primary and Secondary Schools in Europe Insights from Large-Scale Assessments in Education (Euroopan komissio/JRC-CRELL).

Komissio on laatinut näistä kahdesta raportista tiivistelmä- ja päätelmäasiakirjan pdf(462 kB) English (en) .

Tulevat toimet

Lisätietoja

Yhteiset taitoarvioinnit

  • Kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • Kansainvälinen aikuistutkimus pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)