Millega on tegemist?

Tugev tõendite baas ja põhjalikud analüüsid on ülimalt olulised elemendid teadlike poliitiliste arutelude ning poliitiliste arengute puhul haridus- ja koolitusvaldkonnas.

Euroopa Komisjon tugineb mitmetele allikatele, sealhulgas peamistele sihttasemetele ja näitajatele, uurimustele, rahvusvahelistele uuringutele ning korduvanalüüsidele, et tagada asjaomase lähenemisviisi nõuetekohane kaasamine strateegilise raamistiku

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) rakendamisse.

Euroopa sihttasemed märgivad 2020. aastaks saavutatavaid tasemeid järgmistes valdkondades:

  • haridussüsteemist varakult lahkumine;
  • kõrghariduse omandamine;
  • põhioskused;
  • alusharidus;
  • elukestev õpe;
  • üleminek tööturule;
  • riikidevaheline liikuvus.

Põhinäitajaid kasutatakse ka edusammude jälgimiseks erinevates täiendavates prioriteetsetes valdkondades, mida sihttasemed praegu ei hõlma, nagu näiteks keeled

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , täiskasvanute oskused

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) , õpetajad

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , investeeringud haridusse ja koolitusse, IKT hariduses

Deutsch (de) English (en) français (fr) , ettevõtlus hariduses

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ning kutseharidus ja väljaõpe

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Mida teeb komisjon?

Iga-aastases hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) tuuakse välja HK 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) sihttasemete ja põhinäitajate alased edusammud, sealhulgas strateegia „Euroopa 2020”

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) hariduse ja koolituse alase põhieesmärgi osas saavutatud edu. See näitab haridus- ja koolitussüsteemide arengut kogu Euroopas. Sellele on lisatud 28 individuaalset aruannet iga riigi kohta ning veebipõhine visualiseerimisvahend.

Uusi ning esilekerkivaid küsimusi käsitleva poliitilise dialoogi hõlbustamiseks ELi liikmesriikide vahel viib Euroopa Komisjon samuti läbi uuringuid ja kasutab analüüse, prognoose ning süsteemitasandi teavet teistelt organisatsioonidelt, asutustelt ja komisjoni talitustelt.

Euroopa Komisjon teeb koostööd ka EURYDICE'i, Cedefopi ning Teadusuuringute Ühiskeskusega, et parandada oma teadmisi haridus- ja koolitussüsteemide valdkonnas.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Komisjoni ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni vahel on sõlmitud haridus- ja oskusalase koostöö kokkulepe ning rahvusvahelised uuringud määratleti kui üks peamine ühist huvi pakkuv valdkond. 2013. aastal avaldasid Euroopa Komisjon ja OECD ühiselt kahe oskuste hindamise, rahvusvahelise õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogrammi (PISA) ja täiskasvanute oskusi käsitleva uuringu (PIAAC) tulemused.

Koostöö OECDga hõlmab ka oskusi käsitlevaid strateegiaid, ettevõtlusasutusi ja koolisüsteemide tõhusust.

Juunis 2015 avaldati kaks kõikehõlmavat tehnilist ühisaruannet õpetajate ja õpetamismeetodite kohta Euroopa Komisjon / EACEA / Eurydice, Õpetajakutse Euroopas. Tavad, arusaamad ja poliitika ning Euroopa Komisjoni /JRC-CRELLi Õpetamismeetodid Euroopa alg- ja keskkoolides. Tähelepanekud seoses suuremahulise haridusvaldkonna hindamisega.

Euroopa Komisjoni poliitikadokument

pdf

(462 kB)

English (en) seoses hiljutise Euroopa tasandi õpetajakutset käsitleva uuringu mõjuga

Millised on järgmised sammud?

 

Lisateave