Sökväg

Se alla utlysningar

Utbildning 2020 – strategisk ram

Vad gör EU i utbildningsfrågor?

Varje land ansvarar för sitt eget utbildningssystem, men EU kan bland annat hjälpa länderna att itu med gemensamma utmaningar som den åldrande befolkningen, kompetensbrist och internationell konkurrens.

EU kan erbjuda ett forum för utbyte av bästa praxis, samla in och sprida information och statistik samt ge råd och stöd till politiska reformer. EU stöder också initiativ som främjar inlärning och utbildning på alla nivåer och i alla åldersgrupper.

Genom den strategiska ramen för utbildning, har EU-länderna satt upp fyra gemensamma mål för 2020:

Vad har man gjort hittills?

Följande mål för 2020 har fastställts:

Varje år bedömer EU ländernas resultat och ger dem rekommendationer.