Navigacijska pot

Strateški okvir – Izobraževanje in usposabljanje 2020

Vloga EU na področju izobraževanja in usposabljanja

Vsaka država je sama pristojna za organizacijo in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja. EU s svojo politiko podpira nacionalne ukrepe in pomaga pri reševanju skupnih izzivov, kot je denimo staranje prebivalstva, deficitna znanja na trgu dela in svetovna konkurenca.

EU omogoča tudi izmenjavo dobrih praks, zbiranje in razširjanje informacij in statističnih podatkov ter svetovanje in podporo pri reformah politike. S finančnimi sredstvi podpira dejavnosti, ki spodbujajo izobraževanje in usposabljanje na vseh stopnjah in v vseh starostnih skupinah.

Države članice so s strateškim okvirom za izobraževanje in usposabljanje določile štiri skupne naloge, ki jih je treba opraviti do leta 2020:

Dosedanji ukrepi

Strateški okvir za izobraževanje določa do leta 2020 naslednje cilje:

Uresničevanje teh ciljev se za vsako državo EU ocenjuje z vsakoletno analizo napredka države, Evropska komisija lahko pripravi tudi priporočila.

 

How can we help?