Cale de navigare

Cadrul strategic - Educație și formare profesională 2020

Ce rol joacă UE în procesul de educație și formare?

Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare, politica UE având rolul de veni în sprijinul măsurilor luate la nivel național și de a ajuta la soluționarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor calificați sau concurența mondială.

UE oferă o platformă de schimb de bune practici, colectând și difuzând informații și statistici și furnizând consultanță și sprijin în favoarea reformelor. De asemenea, au fost puse la dispoziție fonduri pentru activitățile care promovează învățarea și educația la toate nivelurile și pentru toate grupele de vârstă.

Cadrul strategic pentru educație și formare le-a permis statelor membre să identifice patru obiective comune pentru a aborda aceste provocări până în 2020:

Măsuri luate până în prezent

În domeniul educației au fost stabilite următoarele criterii de referință pentru 2020:

UE evaluează în fiecare an progresele realizate în țările UE cu privire la aceste obiective și prezintă recomandări.

 

How can we help?