Cale de navigare

Cadrul strategic - Educație și formare profesională 2020

Rolul UE în procesul de educație și formare

Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul măsurilor luate la nivel național și de a ajuta la soluționarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor calificați sau concurența mondială.

UE oferă o platformă de schimb de bune practici, colectând și difuzând informații și statistici și furnizând consultanță și sprijin în favoarea reformelor.

Pentru a asigura buna implementare a cadrului strategic pentru educație și formare (ET2020), UE apelează la grupuri de lucru formate din experți nominalizați de statele membre și din alți actori-cheie. Această activitate face parte dintr-o cooperare mai vastă cunoscută sub numele de „metoda deschisă de coordonare”, care are scopul de a promova învățarea reciprocă, schimbul de bune practici, încurajarea reformelor la nivel național și dezvoltarea de instrumente la nivelul UE.

De asemenea, au fost puse la dispoziție fonduri pentru activitățile care promovează învățarea și educația la toate nivelurile și pentru toate grupele de vârstă.

Cadrul strategic pentru educație și formare le-a permis țărilor UE să identifice patru obiective comune pentru a aborda aceste provocări până în 2020:

Măsuri luate până în prezent

În 2014, Comisia și statele membre s-au angajat într-un exercițiu de analiză în scopul de a evalua progresele înregistrate începând din 2012 și de a contribui la pregătirea următoarelor priorități pentru cooperarea în domeniul educației la nivel european.

În cadrul exercițiului de analiză s-au primit următoarele contribuții:

  • Rapoartele naționale ET 2020
  • Evaluarea independentă a ET 2020 de către contractorul Ecorys
  • Forumul „Educație, formare și tineret” (9-10 octombrie 2014)
  • Opiniile părților interesate
Etapele următoare

În domeniul educației au fost stabilite următoarele criterii de referință pentru 2020:

UE evaluează în fiecare an progresele realizate în țările UE cu privire la aceste obiective și prezintă recomandări.

Pe baza concluziilor exercițiului de analiză va fi elaborat un raport comun pentru anul 2015, în care vor fi identificate principalele priorități și aspectele concrete ale cooperării viitoare la nivel european. Se estimează că raportul va fi adoptat în cadrul Consiliului Educație din noiembrie 2015.

 

How can we help?