Kruimelpad

Strategisch kader – Onderwijs en opleiding 2020

Welke rol speelt de EU in onderwijs en opleiding?

Elk EU-land is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel. De EU speelt alleen een ondersteunende rol bij de aanpak van gemeenschappelijke problemen zoals vergrijzing, tekort aan geschoold personeel en wereldwijde concurrentie.

De EU biedt een uitwisselingsforum voor goede werkwijzen, voor informatie en statistieken, en voor adviezen en steun op het gebied van beleidshervorming. Zij financiert ook leer- en onderwijsactiviteiten op alle niveaus en voor alle leeftijdscategorieën.

In het strategisch kader voor onderwijs en opleiding hebben de EU-landen vier gemeenschappelijke doelstellingen gekozen om deze problemen vóór 2020 op te lossen:

Wat is er al gedaan?

Voor 2020 zijn de volgende EU-onderwijsbenchmarks vastgesteld:

De vooruitgang wordt jaarlijks voor elk EU-land apart geanalyseerd en op basis daarvan doet de EU aanbevelingen.

 

FEEDBACK