Mogħdija tan-navigazzjoni

Qafas strateġiku - Edukazzjoni u Taħriġ 2020

X’inhu r-rwol tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ?

Kull pajjiż tal-UE hu responsabbli għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tiegħu, għalhekk il-politika tal-UE hi maħsuba biex tappoġġja l-azzjoni nazzjonali u biex tgħin jiġu indirizzati l-isfidi komuni, bħas-soċjetajiet li qed jixjieħu, in-nuqqasijiet tal-ħiliet fil-forza tax-xogħol, u l-kompetizzjoni globali.

L-UE toffri kemm forum ta' skambju tal-aħjar prattiki, ġbir u tqassim ta' informazzjoni u statistika, kif ukoll parir u appoġġ għal riformi tal-politika.

Sabiex tiżgura s-suċċess tal-implimentazzjoni tal-ET2020, l-UE qed tiddependi wkoll fuq Gruppi ta' Ħidma magħmulin minn esperti nominati minn pajjiżi membri u partijiet interessati oħrajn. Dan ix-xogħol hu parti minn kooperazzjoni usa', magħrufa bħala il-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni, li għandha l-għan li tippromwovi tagħlim reċiproku, l-iskambju ta' prattiki tajbin, it-trawwim tar-riformi nazzjonali u l-iżvilupp ta' għodod fil-livell tal-UE.

Il-finanzjament hu wkoll disponibbli għal attivitajiet li jippromwovu t-tagħlim u l-edukazzjoni fil-livelli kollha u għall-gruppi tal-etajiet kollha.

Permezz tal-qafas strateġiku għall-edukazzjoni u t-taħriġ, il-pajjiżi tal-UE identifikaw erba’ għanijiet komuni biex jindirizzaw dawn l-isfidi sal-2020:

X'sar s'issa?

Fl-2014, il-Kummissjoni u l-Istati Membri kienu involuti f’eżerċizzju ta’ rendikont sabiex jivvalutaw il-progress li sar mill-2012 ’l hawn u jgħinu fit-tħejjija tal-prijoritajiet li ġejjin għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni fil-livell Ewropew.

Il-kontribuzzjonijiet li ġejjin waslu bħala parti mill-eżerċizju ta' rendikont:

  • Rapporti Nazzjonali ET 2020
  • Evalwazzjoni indipendenti ta' ET 2020 mill-kuntrattur Ecorys
  • Il-Forum annwali dwar l-Edukazzjoni, it-Taħriġ u ż-Żgħażagħ (9-10 ta’ Ottubru 2014)
  • Kontribut mill-partijiet interessati
Xi jmiss?

Għall-2020 ġew stabbiliti għall-edukazzjoni l-punti ta' referenza tal-UE li ġejjin :

Il-progress dwar dawn il-punti ta' referenza hu valutat f'kull pajjiż tal-UE permezz ta' analiżi annwali tal-pajjiż, bl-UE wkoll tagħti rakkomandazzjonijiet.

Abbażi tal-konklużjonijiet mill-analiżi, ir-Rapport Konġunt tal-2015 se jidentifika oqsma ta’ prijorità ewlenin u kwistjonijiet konkreti għal ħidma futura fil-livell Ewropew. Ir-rapport konġunt mistenni jiġi adottat fil-Kunsill tal-Edukazzjoni ta' Novembru 2015.

 

How can we help?