Naršymo kelias

2020 m. Strateginė švietimo ir mokymo programa

Koks ES vaidmuo švietimo ir mokymo srityje?

Kiekviena ES šalis atsakinga už savo švietimo ir mokymo sistemą, o ES politika skirta remti nacionalinius veiksmus ir padėti spręsti bendrus uždavinius, pavyzdžiui, senėjančios visuomenės, darbuotojų gebėjimų trūkumo ir pasaulinės konkurencijos.

ES siūlo galimybę keistis geriausia patirtimi, rinkti ir skleisti informaciją bei statistiką, pataria dėl politikos reformų ir jas remia. Be to, numatyta lėšų finansuoti veiklai, kuria skatinamas visų amžiaus grupių mokymasis ir švietimas visais lygmenimis.

Siekdamos spręsti šiuos uždavinius iki 2020 m., pasitelkusios švietimo ir mokymo strateginę programą valstybės narės užsibrėžė keturis bendrus tikslus:

Kas padaryta iki šiol?

2020 metams nustatyti šie švietimo lyginamieji standartai ES:

Pažanga siekiant šių lyginamųjų standartų vertinama kiekvienoje ES šalyje atliekant metinę šalių analizę, be to, ES pateikia rekomendacijų.

 

How can we help?