Naršymo kelias

2020 m. strateginė švietimo ir mokymo programa

Koks ES vaidmuo švietimo ir mokymo srityje?

Kiekviena ES šalis atsakinga už savo švietimo ir mokymo sistemą, o ES politika skirta remti nacionalinius veiksmus ir padėti spręsti bendrus uždavinius, pavyzdžiui, senėjančios visuomenės, darbuotojų gebėjimų trūkumo ir pasaulinės konkurencijos.

ES siūlo galimybę keistis geriausia patirtimi, rinkti ir skleisti informaciją bei statistiką, pataria dėl politikos reformų ir jas remia.

Siekdama užtikrinti, kad „ET 2020“ būtų įgyvendinta sėkmingai, ES taip pat yra suformavusi darbo grupes, kurios sudarytos iš valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių paskirtų ekspertų. Šis darbas yra platesnio bendradarbiavimo – atvirojo koordinavimo metodo – dalis. Jo tikslas yra skatinti mokytis vieniems iš kitų, keistis gerąja patirtimi, vykdyti nacionalines reformas ir rengti ES lygmens priemones.

Be to, numatyta lėšų finansuoti veiklai, kuria skatinamas visų amžiaus grupių mokymasis ir švietimas visais lygmenimis.

Siekdamos išspręsti šiuos uždavinius iki 2020 m., švietimo ir mokymo strateginėje programoje ES šalys iškėlė keturis bendrus tikslus:

Kas padaryta iki šiol?

2014 m. Komisija ir valstybės narės pradėjo padėties apžvalgą, siekdamos įvertinti nuo 2012 m. padarytą pažangą ir padėti parengti kitus bendradarbiavimo švietimo srityje Europos lygmeniu prioritetus.

Gautas toks indėlis į padėties apžvalgą:

  • „ET 2020“ nacionalinės ataskaitos,
  • rangovo „Ecorys“ atliktas nepriklausomas programos „ET 2020“ vertinimas,
  • metinis Švietimo, mokymo ir jaunimo forumas (2014 m. spalio 9–10 d.),
  • suinteresuotųjų šalių indėlis.
Tolesni veiksmai

Nustatyti šie 2020 m. ES švietimo lyginamieji standartai:

Pažanga siekiant šių lyginamųjų standartų vertinama kiekvienoje ES šalyje atliekant metinę šalies analizę, be to, ES pateikia rekomendacijų.

Apžvelgus padėtį ir padarius išvadas, 2015 m. bendroje ataskaitoje bus nurodytos pagrindinės prioritetinės sritys bei konkrečios būsimo darbo Europos lygmeniu temos. Bendrą ataskaitą 2015 m. lapkričio mėn. turėtų priimti Švietimo taryba.

 

How can we help?