Navigációs útvonal

Stratégiai keretrendszer – Oktatás és képzés 2020

Mi az EU szerepe az oktatás és a képzés terén?

Oktatási és képzési rendszereik megszervezéséért és működtetéséért az egyes tagországok maguk felelősek, ezért az uniós szakpolitika arra irányul, hogy támogassa a tagállami erőfeszítéseket, és segítsen megoldást találni a közös kihívásokra, így például a társadalom elöregedéséből, a szakképzett munkaerő hiányából és a globális versenyből fakadó problémákra.

Az Európai Unió fórumot biztosít, mely a bevált módszerek átadását és átvételét, az információk és statisztikai adatok összegyűjtését és terjesztését, valamint a szakpolitikai reformokkal kapcsolatos tanácsadást és segítségnyújtást hivatott elősegíteni.

Az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben foglaltak sikeres végrehajtása érdekében az Európai Unió a munka során munkacsoportokra is támaszkodik, melyek a tagállamok által kijelölt szakértőkből, valamint a legfontosabb érdekelt felekből állnak. Ez a munka részét képezi az ún. nyitott koordinációs módszer keretében megvalósuló, szélesebb körben folytatott együttműködésnek, mely az egymástól való tanulást, a bevált módszerek átadását és átvételét, a tagállami reformok előmozdítását, valamint uniós szintű eszközök kifejlesztését szolgálja.

Az EU ezen túlmenően – minden szinten és minden korosztály vonatkozásában – finanszírozást biztosít az oktatást és a tanulást előmozdító tevékenységekhez.

Az oktatás és képzés stratégiai keretrendszere révén az uniós országok az alábbi négy közös célt határozták meg annak érdekében, hogy 2020-ra megoldást találjanak a közös kihívásokra:

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az oktatás terén az EU azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra az uniós tagországokban:

Minden évben elemzés készül arról, hogy az egyes uniós országok milyen előrehaladást értek el a fenti célértékek teljesítése tekintetében. Az eredmények alapján az EU ajánlásokat ad ki a tagországok számára.

 

How can we help?