Navigacijski put

Strateški okvir – Obrazovanje i osposobljavanje 2020.

Koja je uloga EU-a u obrazovanju i osposobljavanju?

Svaka država članica EU-a odgovorna je za vlastite sustave obrazovanja i osposobljavanja. Politika EU-a osmišljena je kao podrška nacionalnim aktivnostima i doprinos rješavanju zajedničkih izazova, primjerice problema starenja društva, nedostatka vještina radne snage, tehnološkog razvoja i globalne konkurencije. Obrazovanje i osposobljavanje 2020. (ET 2020.) okvir je za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja.

ET 2020. je forum za razmjenu najboljih praksi, zajedničko učenje, prikupljanje i širenje informacija i dokaza o uspješnim metodama te savjeta i podrške glede reformi politike.

Kako bi se zajamčila uspješna provedba programa ET 2020., radne skupine sastavljene od stručnjaka koje su imenovale države članice te drugih ključnih dionika rade na zajedničkim alatima i političkim smjernicama na razini EU-a.

Dostupno je i financiranje za potporu politici i inovativnim projektima u okviru programa Erasmus+, a njime se podupiru aktivnosti kojima se promiče učenje i obrazovanje na svim razinama i za sve dobne skupine.

U okviru programa ET 2020. u 2009. određena su četiri zajednička cilja EU-a za rješavanje izazova u sustavima obrazovanja i osposobljavanja do 2020.:

U području obrazovanja utvrđene su sljedeće referentne vrijednosti EU-a za 2020.:

Što je dosad učinjeno?

Komisija i države članice 2014. su provele snimanje stanja radi procjene napretka ostvarenog od zajedničkog izvješća 2012. te radi pripreme daljnjih prioriteta za suradnju u području obrazovanja na europskoj razini.

Primljeni su sljedeći dokumenti:

  • Nacionalna izvješća u okviru programa ET 2020.
  • Neovisno ocjenjivanje programa ET 2020. koje je proveo ugovaratelj Ecorys
  • Godišnji forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima (9. – 10. listopad 2014.)
  • Mišljenja zainteresiranih strana

Na temelju zaključaka iz analize stanja Europska je Komisija predložila šest novih prioriteta za razdoblje 2016. – 2020. Zajedničko izvješće Komisije i država članica doneseno je na Vijeću za obrazovanje u studenom 2015.

Što je sljedeće?

U okviru Pregleda obrazovanja i osposobljavanja svake se godine ocjenjuje napredak u odnosu na mjerila EU-a.

Europska komisija i Vijeće Europske unije usuglasili su zajedničke prioritete u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. U fokusu djelovanja bit će učinkovita provedba tih prioriteta, posebice kroz radne skupine u okviru strategije ET 2020.

 

How can we help?