Cosán nascleanúna

Creat straitéiseach – Oideachas agus Oiliúint 2020

Cad é an ról atá ag an Aontas Eorpach in oideachas agus oiliúint?

Tá gach tír den Aontas freagrach as a córas oideachais agus oiliúna féin. Dá bhrí sin, tá beartas an Aontais ceaptha chun tacú leis an méid a dhéanann na tíortha agus cuidiú aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhchoiteanna, amhail an tsochaí a bheith ag dul in aois, easnaimh scileanna san fhórsa saothair, agus iomaíocht dhomhanda.

Cuireann an tAontas Eorpach fóram ar fáil inar féidir dea-chleachtas a mhalartú, faisnéis agus staitisticí a bhailiú agus a scaipeadh, agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt maidir le hathchóirithe beartais.

Chun a chinntiú go gcuirfear ET 2020 chun feidhme, tá an tAontas ag brath ar mheithleacha ina bhfuil saineolaithe atá ainmnithe ag na Ballstáit agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile. Tá an obair sin ina cuid de chomhar níos forleithne ar a dtugtar an modh oscailte comhordaithe. Is é aidhm an mhodha sin foghlaim fhrithpháirteach, malartú dea-chleachtais, cothú athchóirithe náisiúnta agus forbairt uirlisí ar leibhéal an Aontais a chur chun cinn.

Cuirtear maoiniú ar fáil freisin le haghaidh gníomhaíochtaí a chuireann foghlaim agus oideachas chun cinn ar gach leibhéal agus do gach aoisghrúpa.

Tríd an gcreat straitéiseach d'oideachas agus d'oiliúint, tá ceithre chomhchuspóir sainaitheanta ag Ballstáit an Aontais chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin faoi 2020:

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá na tagarmharcanna seo a leanas leagtha síos ag an Aontas Eorpach i gcomhair an oideachais faoi 2020:

Déantar an dul chun cinn i dtaobh na dtagarmharcanna seo a mheasúnú i ngach tír den Aontas Eorpach trí anailís bhliantúil de réir tíre, agus déanann an tAontas moltaí freisin.

 

How can we help?