Navigointipolku

Kaikki ehdotuspyynnöt

Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020

EU:n rooli koulutuksen alalla

Kukin EU-maa vastaa itse omasta koulutusjärjestelmästään. EU:n koulutuspolitiikan tarkoituksena on tukea kansallisia toimia ja auttaa jäsenmaita ratkaisemaan yhteisiä haasteita, joita aiheuttavat esimerkiksi yhteiskuntien ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet ja maailmanlaajuinen kilpailu.

EU tarjoaa keinoja hyvien toimintamallien vaihtoon sekä tiedon ja tilastojen keruuseen ja levittämiseen. Se tukee ja neuvoo jäsenmaita myös koulutuspoliittisten uudistusten toteuttamisessa. EU-rahoitusta on saatavilla kaikkien ikäryhmien koulutusta edistäviin toimiin kaikilla koulutusasteilla.

EU-maat ovat määrittäneet koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa seuraavat yhteiset tavoitteet, joilla haasteisiin aiotaan vastata vuoteen 2020 mennessä:

EU:n toimet

EU on määrittänyt seuraavat koulutusalan vertailuarvot, jotka olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä:

Kunkin EU-maan edistymistä näiden vertailuarvojen saavuttamisessa arvioidaan vuotuisissa maakohtaisissa analyyseissa. EU antaa jäsenmaille myös tavoitteita koskevia suosituksia.