Sti

Strategisk ramme – uddannelse og erhvervsuddannelse 2020

Hvad er EU's rolle i uddannelse og erhvervsuddannelse?

Hvert EU-land har ansvaret for sit eget uddannelsessystem, så formålet med EU-politikken er at støtte nationale tiltag og hjælpe med at klare fælles udfordringer såsom den aldrende befolkning, mangel på kvalificeret arbejdskraft og global konkurrence.

EU tilbyder et forum for udveksling af bedste praksis, indsamling og udbredelse af oplysninger og statistik samt rådgivning og støtte i forbindelse med politiske reformer.

For at gennemføre strategirammen får EU også hjælp af arbejdsgrupper, der består af eksperter fra EU-landene og andre vigtige aktører. Det foregår som led i et bredere samarbejde, den såkaldte åbne koordinationsmetode, der skal fremme gensidig læring, udveksling af bedste praksis, nationale reformer og redskaber på EU-plan.

EU yder også støtte til aktiviteter, som fremmer læring og uddannelse på alle niveauer og for alle aldersgrupper.

Under den strategiske ramme for uddannelse og erhvervsuddannelse har EU-landene udpeget fire fælles mål for at tackle disse udfordringer inden 2020:

Hvad er der gjort indtil videre?

Der er fastsat følgende benchmarks for uddannelse for 2020:

Hver år vurderes fremskridtet med disse benchmarks i hvert EU-land gennem en årlig landeanalyse, hvor EU også kommer med henstillinger.

 

How can we help?