Cesta

Strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020

Jakou úlohu sehrává EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy?

Za systém vzdělávání a odborné přípravy nese odpovědnost každá země EU sama. Z tohoto důvodu má politika EU pouze podporovat vnitrostátní opatření a pomáhat při řešení společných problémů, jako je stárnutí populace, nedostatek určitého typu kvalifikace či dovedností pracovníků a prosazení se vůči celosvětové konkurenci.

EU nabízí platformu pro výměnu osvědčených postupů, shromažďování a šíření poznatků, informací a statistických údajů a poskytování poradenství a podpory při realizaci reforem v oblasti vzdělávání. Kromě toho rovněž dává k dispozici finanční prostředky na podporu činností propagujících učení a vzdělávání na různých úrovních a pro různé věkové skupiny.

Prostřednictvím strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu si členské státy stanovily čtyři společné cíle, kterých chtějí dosáhnout do roku 2020:

Čeho se doposud dosáhlo?

Na rok 2020 byly v oblasti vzdělávání v EU stanoveny následující cíle :

Pokrok v dosahování těchto cílů v jednotlivých zemích EU se každoročně hodnotí, přičemž EU poté vydává související doporučení.