Za kaj gre

Izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena za gospodarski in družbeni napredek. Pri tem je izjemno pomembno zagotoviti, da znanje ustreza potrebam trga dela. Evropska unija je zato v strategiji Evropa 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) postavila cilj, da je treba do leta 2020 delež mladih, ki predčasno opustijo šolanje български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , zmanjšati na manj kot 10 %, delež diplomantov terciarnega izobraževanja български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pa povečati na najmanj 40 %.

Zakaj je potrebno

V vse bolj globaliziranem svetu in gospodarstvu, ki temelji na znanju, Evropa potrebuje dobro usposobljeno delovno silo български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , da bo lahko konkurenčna po proizvodnji, kakovosti in inovacijah.

Toda nedavni podatki kažejo, da 20 % delovno aktivnih prebivalcev EU ne dosega temeljne ravni bralne in matematične pismenosti български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Pri tem je treba upoštevati še vse večji razkorak med pridobljenimi znanji ljudi in povpraševanjem trga, kar vse prispeva k brezposelnosti in slabi gospodarski rasti български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Izobraževanje in usposabljanje pripomoreta tudi k posameznikovemu osebnemu razvoju in državljanskemu udejstvovanju ter spodbujata pravičnost, socialno vključenost in kohezijo.

Način dela

Organizacija sistemov izobraževanja in usposabljanja je v pristojnosti držav članic, Evropska unija le podpira in dopolnjuje njihove ukrepe za izboljšanje in posodobitev sistemov izobraževanja.

Cilji, instrumenti in način skupnega dela na ravni EU so navedeni v strateškem okviru български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) Izobraževanje in usposabljanje 2020 (za obdobje do leta 2020).

Strateški okvir določa prednostna področja, za katera se dejavnosti načrtujejo v triletnih „delovnih ciklusih‟.

Spremljanje napredka omogočajo kazalniki in nabor meril, tako dobljeni podatki pa prispevajo k pripravljanju politike na podlagi dejstev български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) in prepoznavanju težav.

Evropska komisija vsako leto pripravi tudi navodila za posamezne države EU glede najpomembnejših reform v okviru strategije Evropa 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (priporočila za države članice).

Potek dela

Kar zadeva skrb za uspešno izvajanje strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020, je to naloga delovnih skupin English (en) EU, sestavljenih iz strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki. Njihovo delo sodi v takoimenovano odprto metodo usklajevanja oziroma sodelovanja, ki spodbuja učenje drug od drugega, izmenjavo dobrih praks, pripravo nacionalnih reform in orodij EU.

EU izvaja tudi analize, s katerimi podpira države članice pri pripravi politik izobraževanja in usposabljanja. Analize so usmerjene predvsem v izzive, ki se pojavijo na ravni EU in nacionalni oziroma regionalni ravni, in pomagajo prepoznati potrebe po vlaganjih ter ocenjevati napredek.

EU pripravlja tudi številna posvetovanja in oblike sodelovanja z deležniki, denimo ponudniki storitev izobraževanja, civilno družbo in socialnimi partnerji. Deležniki v izobraževanju, usposabljanju in delu z mladimi Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) se vsako leto srečajo in izmenjajo mnenja na

forumu za izobraževanje, usposabljanje in mladino

.

Naslednji koraki

Države EU lahko v obdobju 2014–2020 izkoristijo možnosti, ki jih na področju izobraževanja in usposabljanja ponujajo program Erasmus+ in evropski strukturni in investicijski skladi.

Več informacij