Despre ce este vorba

Educația și formarea sunt esențiale atât pentru progresul economic cât și pentru progresul social, iar alinierea competențelor la nevoile de pe piața muncii joacă un rol important în acest sens. În cadrul strategiei Europa 2020 concepute pentru a face față crizei economice, UE a stabilit obiective pentru reducerea numărului de cazuri de abandon școlar sub 10% și creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40%, până în 2020.

Motivație

Într-o economie din ce în ce mai globalizată și mai bazată pe cunoaștere, Europa are nevoie de mână de lucru calificată pentru a rămâne competitivă la nivel de productivitate, calitate și inovare.

Totuși, o serie de date recente arată că 20% din populația activă a UE prezintă deficiențe de citire, scriere și calcul. La aceasta se adaugă neconcordanța tot mai mare dintre competențele pe care le dobândesc oamenii și cererea de pe piața muncii. Toți acești factori contribuie la creșterea șomajului și la limitarea creșterii economice.

Educația și formarea profesională stimulează, de asemenea, dezvoltarea personală și cetățenia activă și promovează echitatea, incluziunea și coeziunea socială.

Măsuri luate de UE

Dacă responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol determinat în sprijinirea și completarea eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.

Obiectivele, instrumentele și modalitățile de cooperare la nivel european sunt descrise în cadrul strategic „Educație și formare 2020”, valabil până în 2020.

Cadrul identifică domeniile prioritare în vederea planificării activităților în „cicluri de lucru” de câte trei ani.

Progresele sunt evaluate cu ajutorul indicatorilor și al criteriilor de referință concepute să contribuie la elaborarea de politici bazate pe date concrete și la identificarea provocărilor.

În cadrul strategiei Europa 2020, țările UE primesc anual orientări specifice cu privire la reformele prioritare („recomandări specifice fiecărei țări”).

Mijloacele utilizate

Pentru a asigura punerea în aplicare a cadrului strategic, UE se sprijină pe grupuri de lucru English (en) formate din experți desemnați de țările membre și de alte părți interesate. Activitatea acestora se înscrie într-o cooperare mai amplă, cunoscută sub numele de „metoda deschisă de coordonare”, destinată să promoveze învățarea reciprocă și schimbul de bune practici, să susțină reformele naționale și să elaboreze instrumente la nivel european.

UE efectuează, de asemenea, analize de țară pentru a ajuta statele membre să își amelioreze politica în domeniul educației și formării profesionale. Aceste analize răspund provocărilor identificate la nivel național, regional și european și își propun să sprijine învățarea reciprocă și schimbul de bune practici, să identifice nevoile în materie de investiții și să evalueze progresele înregistrate.

De asemenea, UE promovează numeroase activități de consultare și cooperare cu părțile interesate, printre care prestatori de servicii educaționale, societatea civilă, întreprinderi și parteneri sociali. Forumul „Educație, formare și tineret” este o platformă anuală care le permite părților interesate să facă schimb de idei în materie de educație, formare și tineret Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

Etapele următoare

În perioada 2014-2020, țările UE vor putea exploata oportunitățile oferite de programul Erasmus+ și de fondurile structurale și de investiții europene pentru a-și aduce sistemele de educație și formare la un nivel de performanță mai ridicat.

 

Informații suplimentare

Principalele concluzii pentru fiecare din cele 28 de țări membre sunt, de asemenea, disponibile pentru: