X'inhuma?

L-edukazzjoni u t-taħriġ huma kruċjali mil-lat ekonomiku u l-progress soċjali, u l-allinjament tal-ħiliet mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol għandu rwol ewlieni f’dan. Bl-istess mod, taħt l-istrateġija Ewropa 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) biex tirreaġixxi għall-kriżi ekonomika, l-UE tistabbilixxi miri biex in-numru ta' dawk li jabbandunaw l-iskola qabel iż-żmien jinżel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) taħt l-10% u żżid l-ammont ta' gradwati mill-edukazzjoni terzjarja български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) għal tal-inqas 40% sal-2020.

Għaliex huma meħtieġa?

F'ekonomija dejjem aktar globalizzata u bbażata fuq l-għarfien, l-Ewropa teħtieġ forza tax-xogħol b'livell tajjeb ta' ħiliet български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) biex tikkompeti f'termini ta' produttività, kwalità u innovazzjoni.

Madankollu, evidenza riċenti turi li 20% tal-popolazzjoni b'età tax-xogħol fl-UE għandhom livell baxx ta' ħiliet fil-qari u l-ktiba u l-matematika български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Dan flimkien mad-differenza dejjem tikber bejn il-ħiliet miksuba min-nies u dak li hu mitlub mis-suq tax-xogħol. Dawn il-fatturi jikkontribwixxu għall-qgħad u jillimitaw it-tkabbir ekonomiku. български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

L-edukazzjoni u t-taħriġ isaħħu wkoll l-iżvilupp personali u ċ-ċittadinanza attiva u jippromwovu l-ekwità, l-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni.

Kif jaħdem dan kollu?

Filwaqt li r-responsabbiltà għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ hija f'idejn l-Istati Membri, l-UE għandha rwol ewlieni fl-appoġġ u l-għajnuna mogħtija lill-isforzi biex dawn is-sistemi ta' edukazzjoni jitjiebu u jiġu mmodernizzati.

L-għanijiet, l-istrumenti u l-arranġamenti għal ħidma konġunta fil-livell tal-UE huma deskritti fil-qafas strateġiku, li nirreferu għalih bħala ET 2020. Dan il-qafas huwa validu sal-2020.

Fi ħdan dan il-qafas, l-oqsma prijoritarji huma identifikati biex jiġu ppjanati attivitajiet f'"ċikli ta' ħidma" ta' tliet snin kull wieħed.

Isir monitoraġġ tal-progress bl-għajnuna ta' indikaturi u bi tqabbil ma' sett ta' punti ta' referenza, imfassla biex jilkkontribwixxu għat-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) u l-identifikazzjoni tal-isfidi.

Skont l-Istrateġija Ewropa 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , il-pajjiżi tal-UE jingħataw gwida speċifika dwar ir-riformi ta' prijorità kull sena ("Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż")

X'tinvolvi?

Sabiex tiżgura l-implimentazzjoni b'suċċess ta' ET2020, l-UE tħalli f'idejn il-Gruppi ta' Ħidma English (en) magħmula minn esperti nnominati mill-pajjiżi membri u partijiet interessati oħrajn. Dan ix-xogħol hu parti minn kooperazzjoni usa', magħrufa bħala l-Metodu Miftuħ ta' Kooperazzjoni, li għandu l-għan li jippromwovi t-tagħlim reċiproku, l-iskambju ta' prattiki tajbin, it-trawwim ta' riformi nazzjonali u l-iżvilupp ta' għodda fil-livell tal-UE.

L-UE jwettaq ukoll analiżi tal-pajjiż biex tappoġġja lill-pajjiżi membri fl-iżvilupp tal-politika tagħhom tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Dawn jindirizzaw l-isfidi li huma identifikati fil-livell tal-UE, f’dak nazzjonali, u f’dak reġjonali, u għandhom l-għan li jappoġġjaw it-tagħlim reċiproku, l-iskambju tal-aħjar prattiki, l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tal-investmenti u l-valutazzjoni tal-progress.

L-UE tippromwovi wkoll għadd ta’ attivitajiet ta' konsultazzjoni u kooperazzjoni li jinvolvu partijiet interessati bħal dawk li jipprovdu t-tagħlim, is-soċjetà ċivili, in-negozji, u organizzazzjonijiet ta’ msieħba soċjali. Il-

Forum dwar l-Edukazzjoni, it-Taħriġ u ż-Żgħażagħ

huwa pjattaforma annwali għall-iskambu ta' opinjonijiet bejn il-partijiet interessati varji fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) .

X'inhuma l-passi li jmiss?

Fil-perjodu 2014-2020, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jużaw l-opportunitajiet disponibbli permezz tal-programm Erasmus+ u l-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment biex itejbu l-prestazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ tagħhom.

Aktar informazzjoni