Utbildningsöversikten är en årlig rapport om utbildningssystemen i EU. Den bidrar till målen i EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020, den övergripande Europa 2020-strategin för tillväxt och jobb och den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken.

Utbildningsöversikten beskriver EU:s och ländernas framsteg när det gäller

  • Europa 2020-målen om skolavhopp och högre utbildning
  • riktmärkena i Utbildning 2020 för förskoleverksamhet, vuxenutbildning, grundläggande färdigheter och sysselsättning bland nyutexaminerade
  • övergripande prioriterade frågor, t.ex. finansiering av utbildning och fortbildning för lärare.

Med sina internationella jämförelser och landanalyser bidrar utbildningsöversikten till diskussionerna om prioriterade frågor och utbildningsreformer. Det är en tillförlitlig och aktuell källa som EU-länderna kan använda för att lära av varandra.

Utbildningsöversikten bygger på flera kvantitativa och kvalitativa källor, bland annat statistik från Eurostat, studier av OECD, Eurydice-nätverkets analyser av utbildningssystemen, kvantitativa analyser av enkätdata och uppgifter från universitetsnätverk.

Ubildningsöversikten 2016

Flaggor ©Alhovik

Frågor

Om du har du frågor om utbildningsöversikten 2016 eller vill se de uppgifter som ligger till grund för rapporten kan du mejla oss på eac-monitor@ec.europa.eu.

Du kan också följa oss på Twitter: @EUErasmusplus och #ETMonitor