/education/file/monitor-2017-newsjpg_svmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Utbildningsöversikten i korthet

Utbildningsöversikten är kommissionens viktigaste årliga rapport om utbildningssystemen i EU.

Att stärka utbildningen i EU är ett viktigt led i EU:s agenda för smart och hållbar tillväxt för alla. Med sina internationella jämförelser och landanalyser bidrar utbildningsöversikten till diskussionerna om vilka frågor och utbildningsreformer som ska prioriteras.

Årets tema är ojämlikhet – ett allvarligt problem för många i EU. EU-länderna använder utbildningen på olika sätt för att skapa jämlikhet i samhället, vare sig det handlar om låg utbildningsnivå som går i arv eller de svårigheter som lågutbildade migranter står inför.

Utbildningsöversikten beskriver EU:s och ländernas framsteg när det gäller att nå följande sex mål:

  1. Andelen elever som slutar skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent.
  2. 40 procent av alla mellan 30 och 34 år ska ha någon form av högre utbildning.
  3. 95 procent av barnen ska delta i förskoleverksamhet.
  4. Andelen elever med dåliga kunskaper i läsning, matematik och naturkunskap ska vara lägre än 15 procent.
  5. Sysselsättningsgraden bland nyutexaminerade från högskoleutbildningar ska vara 82 procent.
  6. 15 procent av de vuxna ska delta i livslångt lärande.

Utbildningsöversikten bygger på en stor mängd kvantitativa och kvalitativa uppgifter, bland annat statistik från Eurostat, studier från OECD och analyser av utbildningssystemen från Eurydicenätverket. Den utgör därmed den mest tillförlitliga och aktuella informationskällan för jämförelser mellan de 28 EU-länderna.

Dokument

Annat material

Frågor

Om du har du frågor om utbildningsöversikten 2017 eller vill se de uppgifter som ligger till grund för rapporten kan du mejla oss på eac-monitor@ec.europa.eu.

Du kan också följa oss på Twitter: @EUErasmusplus och #ETMonitor