/education/file/monitor-2017-newsjpg_slmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Kratka predstavitev Pregleda izobraževanja in usposabljanja

Pregled izobraževanja in usposabljanja je vodilna letna publikacija Evropske komisije o izobraževanju in usposabljanju v EU.

Ključni del programa EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast je krepitev evropskega izobraževanja in usposabljanja. Pregled ponuja mednarodne primerjave in analize po državah ter spodbuja razpravo o prednostnih vprašanjih na področju izobraževanja in usposabljanja ter reformah nacionalnih izobraževalnih sistemov.

Glavna tema letošnjega pregleda je neenakost, ki je danes za številne Evropejce resen izziv. Naj gre za vprašanje podpovrečnih medgeneracijskih dosežkov na področju izobraževanja ali težav, s katerimi se srečujejo nizkokvalificirani migranti, države članice EU različno rešujejo vprašanje izobraževanja in usposabljanja, da bi dosegle enakost v družbi.

Publikacija s podporo nacionalnih zastopnikov iz vseh držav članic EU predstavi napredek v EU in v državah članicah pri doseganju šestih ciljev:

  1. zmanjšati delež osipnikov v izobraževanju in usposabljanju na manj kot 10 %
  2. doseči 40-odstotni delež oseb, starih od 30 do 34 let, s terciarno izobrazbo
  3. doseči 95-odstotno vključenost v predšolsko vzgojo in varstvo
  4. zmanjšati slabe rezultate pri branju, matematiki in naravoslovju na manj kot 15 %
  5. doseči 82-odstotno stopnjo zaposlenosti novih diplomantov
  6. doseči 15-odstotni delež odraslih v izobraževalnih programih

Pregled izobraževanja in usposabljanja črpa iz raznih kvantitativnih in kvalitativnih virov, med njimi so podatki Eurostata, študije in ankete OECD ter analiza sistemov izobraževanja mreže Eurydice. Pregled je zanesljiv in ažuren vir informacij za medsebojno učenje 28 držav članic EU.

Prenesite dokumente

Uporabite podatke

Vprašanja

Morebitna vprašanja v zvezi s Pregledom izobraževanja in usposabljanja 2017 ter zahtevke za podatke, uporabljene v tabelah, pošljite po elektronski pošti na naslov eac-monitor@ec.europa.eu.

Spremljajte nas na Twitterju: @EUErasmusplus in #ETMonitor.