O čo ide?

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy je každoročne uverejňovaná publikácia, v ktorej sa zachytáva vývoj európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a spája široká škála dôkazov v jednej prehľadnej správe.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015 stavia do popredia tie priority v oblasti vzdelávania, ktoré najviac potrebujú investície, a určuje politiky, ktoré pomáhajú zlepšiť inkluzívnosť, kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe.


Prečo je to potrebné?

Od roku 2012 sa Monitor vzdelávania a odbornej prípravy stal nenahraditeľným referenčným nástrojom vzdelávacej komunity v Európe, ktorý sleduje priority podľa strategického rámca ET 2020 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a prispieva k širšej stratégii Európa 2020 a jej hlavnému cieľu v oblasti vzdelávania Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Správa bude jedným z hlavných zdrojov, o ktoré sa oprie analýza Komisie týkajúca sa výziev v oblasti vzdelávania a politického vývoja v rámci európskeho semestra 2016.


Čo sa doteraz dosiahlo?

V novembri 2015 Komisia uverejnila tretie výročné vydanie Monitora vzdelávania a odbornej prípravy. Celú správu vrátane desaťstranového zhrnutia zistení na nadnárodnej, ako aj národnej úrovni, si môžete stiahnuť tu pdf(3.91 Mb) English (en) . K dispozícii je aj prehľad výsledkov pdf(251 kB) Deutsch (de) English (en) français (fr) , ktoré sa týkajú cieľov EÚ na rok 2020.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015 sprevádza dvadsaťosem hĺbkových správ o jednotlivých krajinách, ktoré dopĺňajú nadnárodné zistenia o údaje týkajúce sa jednotlivých krajín a informácie o politických opatreniach a najnovších reformách. Súbor jednostranových zhrnutí správ o jednotlivých krajinách si môžete stiahnuť tu pdf(3.75 Mb) English (en) .

Na posúdenie výkonu a pokroku členských štátov vo vzťahu k cieľom ET 2020 sa vytvorili rôzne interaktívne mapy English (en) .

Ďalšie kontextové ukazovatele poskytuje sieť Eurydice a Centrum pre výskum vzdelávania a celoživotného vzdelávania JRC (CRELL). Odkazy na tento podkladový materiál možno nájsť ďalej v texte.


Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2015 pdf(3.91 Mb) English (en)

Vlajka Európskej únie pdf(3.91 Mb) English (en)

Správy o jednotlivých krajinách za rok 2015 pdf(4 Mb) English (en) (dostupné v anglickom jazyku; preklady do jednotlivých úradných jazykov budú čoskoro k dispozícii)

Vlajka Rakúska pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Rakúsko pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Vlajka Cypru pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Cyprus pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Vlajka Fínska pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Fínsko pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Vlajka Maďarska pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Maďarsko pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Vlajka Litvy pdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Litva pdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Vlajka Poľska pdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Poľsko pdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Vlajka Slovinska pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Slovinsko pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Vlajka Belgicka pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Belgicko pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Vlajka Českej republiky pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Česká republika pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Vlajka Francúzska pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Francúzsko pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Vlajka Írska pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Írsko pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Vlajka Luxemburska pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Luxembursko pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Vlajka Portugalska pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Portugalsko pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Vlajka Španielska pdf(506 kB) English (en) español (es)

Španielsko pdf(506 kB) English (en) español (es)

Vlajka Bulharska pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Bulharsko pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Vlajka Dánska pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Dánsko pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Vlajka Nemecka pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Nemecko pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Vlajka Talianska pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Taliansko pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Vlajka Malty pdf(454 kB) English (en)

Malta pdf(454 kB) English (en)

Vlajka Rumunska pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Rumunsko pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Vlajka Švédska pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Švédsko pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Vlajka Chorvátska pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Chorvátsko pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Vlajka Estónska pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Estónsko pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Vlajka Grécka pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Grécko pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Vlajka Lotyšska pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Lotyšsko pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Vlajka Holandska pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Holandsko pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Vlajka Slovenskapdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Slovenskopdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Vlajka Spojeného kráľovstva pdf(956 kB) English (en)

Spojené kráľovstvo pdf(956 kB) English (en)

vlajky ©Alhovik


Otázky

Otázky týkajúce sa vydania Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2015, ako aj žiadosti o údaje, z ktorých vychádzajú tabuľky a hodnoty, posielajte na eac-monitor@ec.europa.eu.

Môžete nás sledovať aj na Twitteri použitím @EUErasmusplus a #ETMonitor.

 

Ďalšie informácie