/education/file/monitor-2017-newsjpg_romonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Monitorul pe scurt

Monitorul educației și formării este publicația anuală de referință a Comisiei în domeniul educației și formării în UE.

Îmbunătățirea educației și a formării în Europa reprezintă o componentă esențială a agendei UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Prezentând comparații la scară internațională și analize de țară, Monitorul educației și formării alimentează dezbaterea pe teme prioritare pentru educație și formare și contribuie la discuțiile legate de reformarea sistemelor naționale de învățământ.

Principala temă abordată în ediția din acest an a Monitorului este inegalitatea. Ea reflectă provocările importante cu care se confruntă astăzi un număr mare de europeni. Fie că este vorba de lupta împotriva rezultatelor slabe la învățătură sau de abordarea dificultăților pe care le întâmpină migranții slab calificați, statele membre ale UE se folosesc în diverse moduri de educație și formare pentru a asigura echitatea în societățile lor.

Aprobat de reprezentanții autorităților naționale din toate statele membre, Monitorul recenzează progresele înregistrate de UE și de țările membre în raport cu un număr de 6 obiective:

  1. reducerea sub 10 % a ponderii tinerilor care abandonează studiile
  2. atingerea unui procent de 40 % pentru absolvenții de studii superioare cu vârsta între 30 și 34 de ani
  3. atingerea unei participări de 95 % la educația și îngrijirea copiilor preșcolari
  4. reducerea sub 15 % a rezultatelor slabe la citire, matematică și științe
  5. creșterea până la 82 % a ratei de inserție profesională a tinerilor absolvenți
  6. obținerea unui procent de 15 % în ceea ce privește participarea adulților la procesul de învățare.

Plecând de la numeroase surse calitative și cantitative, Monitorul educației și formării include date Eurostat, studii și anchete OCDE, precum și analize ale sistemelor de învățământ realizate de rețeaua Eurydice. Monitorul este sursa fiabilă și la zi de informare pentru învățare reciprocă între cele 28 de state membre ale UE.

Descărcați documente

Consultați datele

Întrebări

Întrebările referitoare la ediția 2017 a Monitorului educației și formării și cererile referitoare la datele pe care se bazează tabelele și graficele pot fi trimise la adresa eac-monitor@ec.europa.eu.

De asemenea, ne puteți urmări pe Twitter, folosind hashtag-urile @EUErasmusplus și #ETMonitor.