/education/file/monitor-2017-newsjpg_plmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Monitor kształcenia i szkolenia

Monitor kształcenia i szkolenia to publikacja poświęcona kształceniu i szkoleniu w UE. Jest on wydawany co roku.

Rozwój systemów kształcenia i szkolenia w Europie jest jednym z najważniejszych elementów unijnego planu na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego integracji społecznej. Porównania i analizy sytuacji w poszczególnych krajach stanowią wkład do debaty dotyczącej priorytetowych tematów z zakresu kształcenia i szkolenia. Dzięki temu monitor jest inspiracją dla krajowych dyskusji o reformach kształcenia.

Tematem przewodnim tegorocznego wydania są nierówności − problem, który dotyczy obecnie wielu mieszkańców UE. Działania edukacyjne to skuteczne metody zwalczania nierówności w społeczeństwie. Kraje UE wykorzystują je na przykład, by zapobiegać zjawisku przechodzenia słabych wyników w nauce z pokolenia na pokolenie oraz by pomagać niewykwalifikowanym imigrantom w zdobywaniu kwalifikacji.

Przedstawione w monitorze cele zostały zatwierdzone przez przedstawicieli rządów wszystkich państw UE i służą do monitorowania wyników krajowych. W dziedzinie kształcenia i szkolenia ustalono sześć następujących celów:

  1. zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie rezygnujących z kształcenia lub szkolenia do poniżej 10 proc.
  2. zwiększenie odsetka osób w przedziale wiekowym 30–34 lat posiadających wyższe wykształcenie do co najmniej 40 proc.
  3. objęcie co najmniej 95 proc. dzieci w wieku przedszkolnym wczesną edukacją i opieką
  4. zmniejszenie odsetka uczniów osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych do poniżej 15 proc.
  5. zwiększenie wskaźnika zatrudnienia absolwentów ostatnich roczników do 82 proc.
  6. objęcie kształceniem co najmniej 15 proc. dorosłych.

„Monitor kształcenia i szkolenia” wykorzystuje szeroki zakres źródeł jakościowych i ilościowych, w tym dane Eurostatu, badania i analizy OECD oraz analizy systemów edukacyjnych prowadzone przez sieć Eurydice. Jest on źródłem wiarygodnych i aktualnych informacji umożliwiającym państwom członkowskim UE uczenie się od siebie nawzajem.

Dokumenty do pobrania

Materiały informacyjne

Pytania

Pytania dotyczące wydania „Monitora kształcenia i szkolenia” z 2017 roku, jak również prośby o dane, na podstawie których opracowano tabele i wykresy, prosimy przesyłać na adres eac-monitor@ec.europa.eu.

Zapraszamy na nasz profil na Twitterze: @EUErasmusplus i #ETMonitor.