Informacje ogólne

„Monitor kształcenia i szkolenia” to roczna publikacja poświęcona zmianom zachodzącym w systemach kształcenia i szkolenia w Europie. W jednym, przystępnym sprawozdaniu zawarte są różnorodne informacje.

W tegorocznym wydaniu „Monitora kształcenia i szkolenia” położono nacisk na priorytety edukacyjne, które w największym stopniu wymagają inwestycji, oraz określono działania zwiększające powszechność, jakość i adekwatność systemów kształcenia i szkolenia w Europie.


Dlaczego monitor jest potrzebny?

Wydawany od 2012 r. „Monitor kształcenia i szkolenia” stał się niezbędnym narzędziem referencyjnym dla europejskich środowisk związanych z edukacją. Podsumowuje on postępy w realizacji celów zapisanych w ramach współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia do 2020 r. Wybierz wersję językową tego linka  i przyczynia się do realizacji celów w zakresie kształcenia Wybierz wersję językową tego linka  strategii „Europa 2020”.

Sprawozdanie to będzie jednym z głównych źródeł leżących u podstaw prowadzonej przez Komisję analizy wyzwań i zmian polityki edukacyjnej w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2016 r.


Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

W listopadzie 2015 r. Komisja opublikowała czwarte roczne wydanie „Monitora kształcenia i szkolenia”. Pełny tekst sprawozdania, w tym dziesięciostronicowe porównanie danych krajowych, można pobrać tutaj pdf(3.91 Mb) English (en) . Dostępne jest również krótkie podsumowanie realizacji celów UE na rok 2020 pdf(251 kB) Deutsch (de) English (en) français (fr) .

„Monitor kształcenia i szkolenia” z 2015 r. jest publikowany równolegle do 28 szczegółowych sprawozdań krajowych, które uzupełniają analizy porównawcze obejmujące różne kraje o krajowe dane oraz informacje o podejmowanych działaniach i najnowszych reformach. Zestaw jednostronicowych podsumowań sprawozdań krajowych można pobrać tutaj pdf(3.75 Mb) English (en) .

Aby ocenić wyniki i postępy państw członkowskich w realizacji celów w dziedzinie kształcenia i szkolenia, stworzono specjalne interaktywne mapy English (en) .

Dodatkowe wskaźniki kontekstowe zapewnia sieć Eurydice we współpracy z Ośrodkiem badań nad uczeniem się przez całe życie (CRELL) Wspólnego Centrum Badawczego. Linki do tych materiałów można znaleźć poniżej.


Monitor kształcenia i szkolenia (2015 r.)

Monitor Kształcenia i Szkolenia (2015 r.) pdf(3.91 Mb) English (en)

Flaga Unii Europejskiej pdf(3.91 Mb) English (en)

Sprawozdania krajowe z 2015 r. pdf(4 Mb) English (en) (dostępne w j. angielskim, inne wersje językowe zostaną zamieszczone wkrótce)

Flaga Austrii pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Austria pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Flaga Cypru pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Cypr pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Flaga Finlandii pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Finlandia pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Flaga Węgier pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Węgry pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Flaga Litwy pdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Litwa pdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Flaga Polskipdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Polskapdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Flaga Słowenii pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Słowenia pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Flaga Belgii pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Belgia pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Flaga Czech pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Czechy pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Flaga Francji pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Francja pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Flaga Irlandii pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Irlandia pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Flaga Luksemburga pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Luksemburg pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Flaga Portugalii pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Portugalia pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Flaga Hiszpanii pdf(506 kB) English (en) español (es)

Hiszpania pdf(506 kB) English (en) español (es)

Flaga Bułgarii pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Bułgaria pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Flaga Danii pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Dania pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Flaga Niemiec pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Niemcy pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Flaga Włoch pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Włochy pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Flaga Malty pdf(454 kB) English (en)

Malta pdf(454 kB) English (en)

Flaga Rumunii pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Rumunia pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Flaga Szwecji pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Szwecja pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Flaga Chorwacji pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Chorwacja pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Flaga Estonii pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Estonia pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Flaga Grecji pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Grecja pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Flaga Łotwy pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Łotwa pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Flaga Holandii pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Holandia pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Flaga Słowacji pdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Słowacja pdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Flaga Wielkiej Brytanii pdf(956 kB) English (en)

Wielka Brytania pdf(956 kB) English (en)

Flagi © Alhovik


Pytania

Pytania dotyczące wydania „Monitora kształcenia i szkolenia” z 2015 r., jak również prośby o dane, na podstawie których opracowano tabele i wykresy, prosimy przesyłać na adres eac-monitor@ec.europa.eu.

Zapraszamy na nasz profil na Twitterze: @EUErasmusplus i #ETMonitor.

 

Więcej informacji