De onderwijs- en opleidingsmonitor brengt ieder jaar de ontwikkeling van de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels in kaart. Hij draagt bij tot de onderwijs- en opleidingsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie, de algemene strategie van de Commissie voor groei en banen, en tot het Europees Semester, de jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie.

De monitor kijkt naar de ontwikkelingen in de EU op het gebied van:

  • de Europa 2020-doelstellingen wat betreft schooluitval en afronding tertiair onderwijs
  • de 2020-benchmarks voor deelname aan onderwijs en opvang voor jonge kinderen, volwassenenonderwijs, ondermaatse prestaties voor basisvaardigheden en de inzetbaarheid van pas afgestudeerden
  • horizontale prioriteiten, zoals de financiering van het onderwijs en professionele ontwikkeling van leerkrachten.

Door de situatie in landen te analyseren en onderling te vergelijken, geeft de monitor input voor discussies over de prioriteiten voor onderwijs en opleiding en voor de hervorming van nationale onderwijsstelsels en vormt hij een betrouwbare en actuele bron van informatie waardoor de EU-landen van elkaar kunnen leren.

De onderwijs- en opleidingsmonitor is gebaseerd op een groot aantal bronnen, waaronder gegevens van Eurostat, onderzoeken van de OESO, enquêtes over en analyses van onderwijsstelsels door het Eurydice-netwerk, kwantitatieve analyses van enquête-datasets en academische netwerken.

Onderwijs- en opleidingsmonitor 2016

Vlaggen ©Alhovik

Vragen

Heeft u vragen over de onderwijs- en opleidingsmonitor 2016 of zou u graag de gegevens ontvangen waarop de tabellen en grafieken zijn gebaseerd? Mail ons op eac-monitor@ec.europa.eu.

U kunt ons ook volgen op Twitter via @EUErasmusplus en #ETMonitor.