/education/file/monitor-2017-newsjpg_nlmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

De monitor in het kort

De monitor is de belangrijkste jaarlijkse publicatie van de Commissie over onderwijs en opleiding in de EU.

Ondersteuning van het onderwijs- en opleidingsbeleid is een onmisbaar onderdeel van de EU-agenda voor slimme, duurzame en inclusieve groei.. Met zijn internationale vergelijkingen en analyses per land stuurt de onderwijs- en opleidingsmonitor de discussie aan over belangrijke kwesties op het gebied van onderwijs en opleiding, zoals nationale onderwijshervormingen.

Ongelijkheid is het leidmotief van dit jaar. Dit weerspiegelt de grote uitdagingen waarvoor velen in Europa zich vandaag de dag gesteld zien. Of het nu gaat om de aanpak van generatieoverstijgende onderwijsachterstanden of om moeilijkheden voor laaggeschoolde migranten, elk EU-land bepaalt zelf hoe het via onderwijs en opleiding in eigen land naar meer gelijkheid streeft.

De monitor, die het fiat van de regeringsvertegenwoordigers van alle EU-lidstaten heeft gekregen, brengt de vooruitgang voor de hele EU en per land in kaart aan de hand van zes doelstellingen:

  1. Het aantal voortijdige schoolverlaters moet worden beperkt tot 10%.
  2. Minstens 40% van alle 30- tot 34-jarigen moet het hoger onderwijs hebben afgerond.
  3. Minstens 95% van alle jonge kinderen moet voor- en vroegschools onderwijs en kinderopvang bezoeken.
  4. Het aantal mensen dat onvoldoende scoort voor lezen, rekenen en wetenschappen moet beperkt worden tot 15%.
  5. Minstens 82% van alle afgestudeerde studenten moet binnen korte tijd een baan vinden.
  6. Minstens 15% van alle volwassenen moet volwassenonderwijs volgen.

De onderwijs- en opleidingsmonitor baseert zich op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, afkomstig van uiteenlopende bronnen zoals Eurostat, de OESO, studies en enquêtes, en analyses van onderwijsstelsels door het Eurydice-netwerk. De monitor is de actuele en betrouwbare bron van informatie voor "peer learning" in de 28 landen van de EU.

Documenten downloaden

Gegevens bekijken

Vragen

Heeft u vragen over de onderwijs- en opleidingenmonitor 2017 of zou u graag de gegevens ontvangen waarop de tabellen en grafieken zijn gebaseerd? Mail ons op eac-monitor@ec.europa.eu.

U kunt ons ook volgen op Twitter via @EUErasmusplus en #ETMonitor.