Kas tai?

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet apžvelgiama Europos švietimo ir mokymo sistemų raida pateikiant įvairius duomenis vienoje aiškioje ataskaitoje.

2015 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio dėmesio centre yra švietimo prioritetai, kuriems labiausiai reikia investicijų. Be to, jame nurodoma politika, kuri padeda didinti Europos švietimo ir mokymo sistemų įtrauktį, aktualumą ir gerinti jų kokybę.


Kodėl jo reikia?

Nuo 2012 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis tapo nepamainoma orientacine priemone Europos švietimo bendruomenei. Jis padeda stebėti, kaip įgyvendinami strateginės bendradarbiavimo programos „ET 2020“ Pasirinkti šios nuorodos vertimus  prioritetai, ir siekti platesnėje strategijoje „Europa 2020“ nustatyto pagrindinio švietimo tikslo Pasirinkti šios nuorodos vertimus .

Ataskaita bus vienas iš pagrindinių šaltinių, kuriais bus grindžiama Komisijos švietimo problemų ir politikos raidos analizė įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą.


Kas padaryta iki šiol?

2015 m. lapkritį Komisija paskelbė ketvirtąjį metinį Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio numerį. Visą ataskaitą, įskaitant dešimties lapų santrauką, į kurią įtraukti tarpvalstybiniai ir atskirų valstybių duomenys, galima parsisiųsdinti čia pdf(3.91 Mb) English (en) . Taip pat skelbiama rezultatų siekiant 2020 m. tikslų apžvalga pdf(251 kB) Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Prie 2015 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio pridėtos 28 išsamios šalių ataskaitos, kuriose tarpvalstybinę analizę papildo atskirų šalių duomenys ir informacija apie politikos priemones bei naujausias reformas. Šalių ataskaitų vieno lapo santraukas galima parsisiųsdinti čia pdf(3.75 Mb) English (en) .

Sukurti įvairūs sąveikieji žemėlapiai English (en) , kad būtų galima įvertinti valstybių narių rezultatus ir pažangą atsižvelgiant į strateginės programos „ET 2020“ tikslus.

Galiausiai tinklas „Eurydice“ ir Jungtinio tyrimų centro Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą mokslinių tyrimų centras (CRELL) pateikia papildomų kontekstinių rodiklių. Nuorodos į šią informacinę medžiagą pateikiamos toliau.


2015 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

2015 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis pdf(3.91 Mb) English (en)

Europos Sąjungos vėliava pdf(3.91 Mb) English (en)

2015 m. šalių ataskaitos pdf(4 Mb) English (en) (anglų k.; vertimai į šalių kalbas bus paskelbti netrukus)

Austrijos vėliava pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Austrija pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Kipro vėliava pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Kipras pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Suomijos vėliava pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Suomija pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Vengrijos vėliava pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Vengrija pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Lietuvos vėliavapdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Lietuvapdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Lenkijos vėliava pdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Lenkija pdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Slovėnijos vėliava pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Slovėnija pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Belgijos vėliava pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Belgija pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Čekijos vėliava pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Čekija pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Prancūzijos vėliava pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Prancūzija pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Airijos vėliava pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Airija pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Liuksemburgo vėliava pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Liuksemburgas pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Portugalijos vėliava pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Portugalija pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Ispanijos vėliava pdf(506 kB) English (en) español (es)

Ispanija pdf(506 kB) English (en) español (es)

Bulgarijos vėliava pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Bulgarija pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Danijos vėliava pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Danija pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Vokietijos vėliava pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Vokietija pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Italijos vėliava pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Italija pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Maltos vėliava pdf(454 kB) English (en)

Мalta pdf(454 kB) English (en)

Rumunijos vėliava pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Rumunija pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Švedijos vėliava pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Švedija pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Kroatijos vėliava pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Kroatija pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Estijos vėliava pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Estija pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Graikijos vėliava pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Graikija pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Latvijos vėliava pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Latvija pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Nyderlandų vėliava pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Nyderlandai pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Slovakijos vėliava pdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Slovakija pdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Jungtinės Karalystės vėliava pdf(956 kB) English (en)

Jungtinė Karalystė pdf(956 kB) English (en)

Vėliavos © Alhovik


Klausimai

Klausimus, susijusius su 2015 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu, ir prašymus dėl duomenų, kuriais grindžiamos lentelės ir diagramos, reikėtų siųsti adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Taip pat galite skaityti mūsų žinutes tinkle „Twitter“ (saitažodžiai @EUErasmusplus ir #ETMonitor).

 

Išsamesnė informacija