Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet apžvelgiama ES švietimo ir mokymo raida. Jis padeda siekti ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“), bendrosios Komisijos ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos („Europa 2020“) ir Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro tikslų.

Biuletenyje apžvelgiama ES ir šalių pažanga:

  • siekiant strategijos „Europa 2020“ mokyklos nebaigimo ir tretinio išsilavinimo įgijimo tikslų;
  • siekiant pagal programą „Švietimas ir mokymas 2020“ nustatytų lyginamųjų standartų, susijusių su ankstyvuoju ugdymu ir priežiūra, suaugusiųjų mokymusi, prastais rezultatais pagrindinių gebėjimų srityje ir neseniai mokslą baigusių absolventų užimtumu;
  • kompleksinių prioritetinių temų, tokių kaip švietimo finansavimas ir mokytojų profesinis tobulėjimas, klausimais.

Biuletenyje duomenys lyginami tarptautiniu mastu ir pateikiama šalių analizė, todėl jis skatina diskusijas prioritetinėmis švietimo ir mokymo temomis, suteikia informacijos diskusijoms dėl nacionalinių švietimo reformų ir yra patikimas ir aktualus informacijos šaltinis siekiant mokytis vieniems iš kitų ES valstybėse narėse.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis grindžiamas įvairiais kiekybiniais ir kokybiniais šaltiniais, tarp kurių yra Eurostato duomenys, EBPO tyrimai, tinklo „Eurydice“ atliekama švietimo sistemų analizė, tyrimų duomenų rinkinių kiekybinė analizė ir akademiniai tinklai.

2016 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Vėliavos © Alhovik

Klausimai

Klausimus, susijusius su 2016 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu, ir duomenų, kuriais grindžiamos lentelės ir diagramos, prašymus reikėtų siųsti adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Taip pat galite skaityti mūsų žinutes tinkle „Twitter“ (saitažodžiai @EUErasmusplus ir #ETMonitor).