/education/file/monitor-2017-newsjpg_humonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Röviden az Oktatási és Képzési Figyelőről

A Bizottság Oktatási és Képzési Figyelő című kiadványsorozata éves jelentések formájában áttekintést nyújt az oktatás és a képzés EU-n belüli helyzetének alakulásáról.

Az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó stratégiáján belül kulcsszerepet játszik az európai oktatás és képzés támogatása. Összehasonlításra lehetőséget nyújtó nemzetközi vetületével és országspecifikus elemzéseivel az Oktatási és Képzési Figyelő megfelelő kiindulási alapként szolgál az oktatás és képzés kiemelt területein folytatott viták, valamint a tagállami oktatási reformok irányának meghatározása során.

A Figyelő fókuszában idén az oktatás terén tapasztalt egyenlőtlenségek állnak. Napjainkban sok európai polgár számára ezek leküzdése jelenti a legnagyobb kihívást. Akár a nemzedékek közötti tanulmányi teljesítménybeli különbségeknek, akár az alacsony képzettségű bevándorlók nehézségeinek a kezeléséről van szó, az uniós tagállamok különböző oktatáspolitikai intézkedéseket alkalmaznak a méltányosság biztosítása érdekében.

A Figyelő az uniós tagállamok kormányait képviselő tagok jóváhagyásával a következő hat irányszámot veszi alapul az EU és az egyes tagországok oktatáspolitikai helyzetének elemzésekor:

  1. a korai iskolaelhagyók aránya maradjon 10% alatt,
  2. a 30–34 év közöttiek legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel,
  3. a koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel aránya érje el a 95%-ot,
  4. ne érje el a 15%-ot azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek kielégítő készségekkel az olvasás, a matematika és a természettudományok terén,
  5. a frissen végzettek foglalkoztatási aránya érje el a 82%-ot,
  6. a felnőttek legalább 15%-a vegyen részt felnőttoktatásban.

Az Oktatási és Képzési Figyelő kvantitatív és kvalitatív források széles körére támaszkodik: tényadatai az Eurostattól, OECD-tanulmányokból és -felmérésekből, valamint az Eurydice hálózat által az oktatási rendszerekkel kapcsolatban végzett elemzésekből származnak. A Figyelő megbízható és naprakész információkkal segíti a tagállami tapasztalatcserét.

Dokumentumok

Adatok

Kérdések

Ha kérdése van az Oktatási és Képzési Figyelő 2017. évi kiadására vonatkozóan, illetve ha kéréssel szeretne hozzánk fordulni a táblázatok és számadatok alapjául szolgáló adatokkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk e-mailt a következő címre: eac-monitor@ec.europa.eu.

A Twitteren is követhet bennünket az @EUErasmusplus és az #ETMonitor címkét használva.