Az Oktatási és Képzési Figyelő című kiadványsorozat éves jelentések formájában áttekintést nyújt az oktatás és a képzés EU-n belüli helyzetének alakulásáról. A kiadványsorozat adalékkal szolgál az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének (Oktatás és képzés 2020), a Bizottság átfogó növekedési és foglalkoztatási stratégiájának (Európa 2020), valamint a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének keretében kitűzött célok megvalósításához.

A Figyelő nyomon követi, hogy uniós és tagállami szinten hogyan alakul

  • a korai iskolaelhagyóknak és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az Európa 2020 stratégiában előirányzott aránya,
  • az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben meghatározott referenciaértékek teljesítése a koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel, az alapkészségekben tapasztalható alulteljesítés aránya, a felnőttképzés, valamint a frissen végzettek foglalkoztathatósága tekintetében,
  • a több területet érintő kiemelt témák kezelése, például az oktatás finanszírozása és a tanárok szakmai továbbképzése.

Összehasonlításra lehetőséget nyújtó nemzetközi vetületével és országspecifikus elemzéseivel a Figyelő megfelelő kiindulási alapként szolgál az oktatás és képzés kiemelt területein folytatott viták, valamint a tagállami oktatási reformok irányának meghatározása során. Megbízható és naprakész információkkal segíti a tagállami tapasztalatcserét.

Az Oktatási és Képzési Figyelő kvantitatív és kvalitatív források széles körére támaszkodik: tényadatai az Eurostattól, OECD-tanulmányokból és -felmérésekből, az Eurydice hálózat által az oktatási rendszerekkel kapcsolatban végzett elemzésekből, különböző felmérések adatkészleteinek kvantitatív analíziséből, valamint tudományos hálózatoktól származnak.

2016. évi Oktatási és Képzési Figyelő

Zászlók ©Alhovik

Kérdések és kérések

Ha kérdése van az Oktatási és Képzési Figyelő 2016. évi kiadására vonatkozóan, illetve ha le szeretné kérni tőlünk a táblázatok és számadatok alapjául szolgáló háttéradatokat, írjon nekünk az eac-monitor@ec.europa.eu e-mail-címre.

A Twitteren is követhet bennünket az @EUErasmusplus és az #ETMonitor címkét használva.