/education/file/monitor-2017-newsjpg_hrmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Ukratko o Pregledu obrazovanja i osposobljavanja

Pregled obrazovanja i osposobljavanja vodeća je godišnja publikacija Komisije o obrazovanju i osposobljavanju u EU-u.

Poticanje obrazovanja i osposobljavanja u Europi neizostavan je dio programa EU-a za pametan, održiv i uključiv rast. Međunarodnom usporedbom i analizom po državama Pregled potiče na raspravu o prioritetnim temama u obrazovanju i osposobljavanju i služi kao izvor informacija za nacionalnu reformu obrazovanja.

Glavna tema ovogodišnjeg Pregleda je nejednakost, a odražava ozbiljne izazove s kojima se danas suočavaju mnogi Europljani. Bilo da je riječ o rješavanju pitanja nedovoljnog obrazovanja u svim dobnim skupinama ili otklanjanju poteškoća s kojima se suočavaju niskokvalificirani migranti, države članice EU-a na različit način primjenjuju obrazovanje i osposobljavanje kako bi ostvarile jednakost u svojim društvima.

Pregled podupiru predstavnici vlada iz svih država članica EU-a, a u njemu se prati napredak EU-a i pojedinačnih država s obzirom na šest ciljeva:

  1. smanjenje stope učenika koji rano napuštaju obrazovanje i osposobljavanje na razinu ispod 10 %
  2. povećanje postotka osoba s fakultetskim obrazovanjem u skupini od 30 do 34 godine na 40 %
  3. povećanje postotka djece uključene u predškolsko obrazovanje i skrb na 95 %,
  4. smanjenje nezadovoljavajućih rezultata u čitanju, matematici i prirodoslovlju na razinu ispod 15 %
  5. ostvarivanje 82%-tne stope zaposlenosti osoba koje su nedavno diplomirale
  6. sudjelovanje 15 % odraslih u učenju.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja oslanja se na širok raspon kvantitativnih i kvalitativnih izvora, koji obuhvaćaju podatke Eurostata, studije i istraživanja OECD-a, analize obrazovnih sustava koje je provela mreža Eurydice. Pregled je pouzdan i ažuran izvor informacija o uzajamnom učenju u 28 država članica EU-a.

Preuzimanje dokumenata

Istražite podatke

Pitanja

Pitanja u vezi s Pregledom obrazovanja i osposobljavanja 2017. te zahtjeve za podatke na kojima se temelje tablice i slike šaljite na adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Pratite nas i na Twitteru: @EUErasmusplus i #ETMonitor.