Pregled obrazovanja i osposobljavanja godišnja je publikacija koja obuhvaća razvoj obrazovanja i osposobljavanja u EU-u. Doprinosi ciljevima strateškog okvira EU-a za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.); cjelokupnoj strategiji Komisije za rast i zapošljavanje (Europa 2020.) i ciklusu usklađivanja ekonomskih politika europskog semestra.

Pregled prati razvoj EU-a i pojedinih zemalja u odnosu na:

  • ciljeve Europe 2020. u pogledu ranog napuštanja školovanja i stjecanja tercijarnog obrazovanja
  • referentne vrijednosti u okviru Obrazovanja i osposobljavanja 2020. za sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju odraslih, nezadovoljavajuće rezultate u stjecanju osnovnih vještina i izglede za zapošljavanje osoba koje su nedavno diplomirale
  • glavne teme poput financiranja obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja

Međunarodnom usporedbom i analizom po državama pregled potiče na raspravu o prioritetnim temama u obrazovanju i osposobljavanju, obavješćuje o nacionalnim raspravama o reformi obrazovanja te je pouzdan i aktualan izvor informacija za uzajamno učenje zemalja članica EU-a.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja oslanja se na širok raspon kvantitativnih i kvalitativnih izvora, koji obuhvaćaju podatke Eurostata, studije i istraživanja OECD-a, analize obrazovnih sustava koje je provela mreža Eurydice, kvantitativne analize podataka o istraživanjima i akademske mreže.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2016.

zastave ©Alhovik

Pitanja

Pitanja u vezi s Pregledom obrazovanja i osposobljavanja 2016. te zahtjeve za podatke na kojima se temelje tablice i slike šaljite na adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Pratite nas i na Twitteru: @EUErasmusplus i #ETMonitor.