Cad é an rud é?

Sraith bhliantúil is ea an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint a léiríonn na hathruithe atá ag teacht ar chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa trí raon fairsing fianaise a thiomsú in aon tuarascáil amháin atá soléite.

San Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint don bhliain 2015 dírítear isteach ar na tosaíochtaí oideachais is mó a dteastaíonn infheistíocht uathu agus aithnítear beartais a chuidíonn le feabhas a chur ar chuimsitheacht, ar cháilíocht agus ar ábharthacht chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Ó bhí 2012 ann tá forbairt tagtha ar an bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint sa dóigh gur uirlis thagartha shár-riachtanach anois é do lucht oideachais na hEorpa. Coinnítear súil ann ar thosaíochtaí chreat comhair ET2020

Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , agus déanann an sprioc phríomha le haghaidh an oideachais

Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  tairbhe don straitéis Eoraip 2020 i gcoitinne.

Beidh an tuarascáil seo ar cheann de na príomhfhoinsí a mbeidh an Coimisiún ag brath orthu dá anailís ar dhúshláin agus ar fhorbairtí beartais san oideachas le linn Sheimeastar Eorpach 2016.

Cad atá déanta go dtí seo?

D'fhoilsigh an Coimisiún an ceathrú heagrán bliantúil den Fhaireachán ar Oideachais agus Oiliúint i Samhain 2015. Is féidir an tuarascáil iomlán

pdf

(3.91 Mb)

English (en) a íoslódáil, mar aon le hachoimre deich leathanach ina dtiomsaítear idir eolas tras-náisiúnta agus eolas atá sonrach do thíortha ar leith. Tá forléargas ar na torthaí a bhaineann le spriocanna an Aontais Eorpaigh do 2020 le fáil

pdf

(251 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) freisin.

ocht gcinn is fiche de thuarascálacha mionsonraithe ar thíortha ag gabháil le heagrán 2015 den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint. Sna tuarascálacha sin déantar anailís thras-náisiúnta atá comhlánaithe le sonraí atá sonrach do gach tír agus le heolas faoi na beartais agus na hathchóirithe is déanaí. Is féidir achoimrí aonleathanaigh

pdf

(3.75 Mb)

English (en) ar na tuarascálacha ar thíortha a íoslódáil freisin.

léarscáileanna idirghníomhacha

English (en) ar fáil ina meastar an chaoi a bhfuil na Ballstáit ag cruthú dóibh féin ó thaobh na spriocanna oideachais agus oiliúna don bhliain 2020 de.

Ina theannta sin uile, tá tuilleadh comhthéacs curtha ar fáil ag Líonra Eurydice agus ag an lárionad le haghaidh taighde ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil (CRELL), ar chuid d'Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh (JRC) é. Tá naisc chuig an mbuneolas sin le fáil thíos.

Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2015

Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2015

pdf

(3.91 Mb)

English (en)

Bratach an Aontais Eorpaigh

pdf

(3.91 Mb)

English (en)

Tuarascálacha ar thíortha do 2015

pdf

(4 Mb)

English (en) (le fáil i mBéarla; beidh aistriúcháin i dteangacha na dtíortha féin le fáil go luath)

Bratach na hOstaire

pdf

(587 kB)

Deutsch (de) English (en)

An Ostair

pdf

(587 kB)

Deutsch (de) English (en)

Bratach na Cipire

pdf

(586 kB)

ελληνικά (el) English (en)

An Chipir

pdf

(586 kB)

ελληνικά (el) English (en)

Bratach na Fionlainne

pdf

(580 kB)

English (en) suomi (fi)

An Fhionlainn

pdf

(580 kB)

English (en) suomi (fi)

Bratach na hUngáire

pdf

(410 kB)

English (en) magyar (hu)

An Ungáir

pdf

(410 kB)

English (en) magyar (hu)

Bratach na Liotuáine

pdf

(493 kB)

English (en) lietuvių kalba (lt)

An Liotuáin

pdf

(493 kB)

English (en) lietuvių kalba (lt)

Bratach na Polainne

pdf

(517 kB)

English (en) polski (pl)

An Pholainn

pdf

(517 kB)

English (en) polski (pl)

Bratach na Slóvéine

pdf

(590 kB)

English (en) slovenščina (sl)

An tSlóivéin

pdf

(590 kB)

English (en) slovenščina (sl)

Bratach na Beilge

pdf

(721 kB)

English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Bheilg

pdf

(721 kB)

English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Bratach Phoblacht na Seice

pdf

(548 kB)

čeština (cs) English (en)

Poblacht na Seice

pdf

(548 kB)

čeština (cs) English (en)

Bratach na Fraince

pdf

(743 kB)

English (en) français (fr)

An Fhrainc

pdf

(743 kB)

English (en) français (fr)

Bratach na hÉireann

pdf

(695 kB)

English (en) interlingue (ie)

Éire

pdf

(695 kB)

English (en) interlingue (ie)

Bratach Lucsamburg

pdf

(581 kB)

English (en) français (fr)

Lucsamburg

pdf

(581 kB)

English (en) français (fr)

Bratach na Portaingéile

pdf

(647 kB)

English (en) português (pt)

An Phortaingéil

pdf

(647 kB)

English (en) português (pt)

Bratach na Spáinne

pdf

(506 kB)

English (en) español (es)

An Spáinn

pdf

(506 kB)

English (en) español (es)

Bratach na Bulgáire

pdf

(662 kB)

български (bg) English (en)

An Bhulgáir

pdf

(662 kB)

български (bg) English (en)

Bratach na Danmhairge

pdf

(761 kB)

dansk (da) English (en)

An Danmhairg

pdf

(761 kB)

dansk (da) English (en)

Bratach na Gearmáine

pdf

(664 kB)

Deutsch (de) English (en)

An Ghearmáin

pdf

(664 kB)

Deutsch (de) English (en)

Bratach na hIodáile

pdf

(642 kB)

English (en) italiano (it)

An Iodáil

pdf

(642 kB)

English (en) italiano (it)

Bratach Mhálta

pdf

(454 kB)

English (en)

Málta

pdf

(454 kB)

English (en)

Bratach na Rómáine

pdf

(588 kB)

English (en) română (ro)

An Rómáin

pdf

(588 kB)

English (en) română (ro)

Bratach na Sualainne

pdf

(639 kB)

English (en) svenska (sv)

An tSualainn

pdf

(639 kB)

English (en) svenska (sv)

Bratach na Cróite

pdf

(604 kB)

English (en) hrvatski (hr)

An Chróit

pdf

(604 kB)

English (en) hrvatski (hr)

Bratach na hEastóine

pdf

(769 kB)

English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

An Eastóin

pdf

(769 kB)

English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Bratach na Gréige

pdf

(658 kB)

ελληνικά (el) English (en)

An Ghréig

pdf

(658 kB)

ελληνικά (el) English (en)

Bratach na Laitvia

pdf

(468 kB)

English (en) latviešu valoda (lv)

An Laitvia

pdf

(468 kB)

English (en) latviešu valoda (lv)

Bratach na hÍsiltíre

pdf

(565 kB)

English (en) Nederlands (nl)

An Ísiltír

pdf

(565 kB)

English (en) Nederlands (nl)

Bratach na Slóvaice

pdf

(498 kB)

English (en) slovenčina (sk)

An tSlóvaic

pdf

(498 kB)

English (en) slovenčina (sk)

Bratach na Ríochta Aontaithe

pdf

(956 kB)

English (en)

An Ríocht Aontaithe

pdf

(956 kB)

English (en)

bratacha ©Alhovik

Ceisteanna

Is chuig eac-monitor@ec.europa.eu is ceart ceisteanna faoi eagrán 2015 den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint a chur. Is chuig an seoladh céanna is ceart iarratais ar na sonraí is bunús leis na táblaí agus na figiúirí a chur freisin.

Is féidir teachtaireacht a chur chugainn ar Twitter @EUErasmusplus nó sinn a aimsiú le #ETMonitor.

 

Tuilleadh eolais