Koulutuksen seurantakatsaus on vuosittain ilmestyvä julkaisu, jossa tarkastellaan koulutuksen kehitystä EU:ssa. Seurantakatsaus edistää EU:n koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020), komission yleisen kasvu- ja työllisyysstrategian (Eurooppa 2020) ja EU-maiden talouspolitiikkaa koordinoivan EU-ohjausjakson tavoitteita.

Seurantakatsauksessa tarkastellaan EU:n ja EU-maiden edistymistä seuraavilla osa-alueilla:

  • Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämistä ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta koskevat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
  • Varhaiskasvatukseen osallistumista, aikuiskoulutusta, alisuoriutumista perustaidoissa ja vastavalmistuneiden työllistyvyyttä koskevat Koulutus 2020 -ohjelman vertailuarvot ja tavoitteet
  • Monialaiset painopisteet, kuten koulutuksen rahoitus ja opettajien ammatillinen kehittäminen.

Seurantakatsauksen kansainväliset vertailut ja maakohtaiset analyysit edistävät keskustelua koulutuksen painopistealoista, tarjoavat tietoa kansallisiin koulutuksen uudistamiskeskusteluihin ja toimivat EU-maiden välisen vertaisoppimisen luotettavana ja ajantasaisena tietolähteenä.

Koulutuksen seurantakatsaus perustuu monenlaisiin määrällisiin ja laadullisiin lähteisiin, joihin kuuluvat mm. Eurostatin tiedot, OECD:n tutkimukset ja selvitykset, Eurydice-verkoston laatimat koulutusjärjestelmien analyysit, kyselytutkimusten määrälliset analyysit ja akateemiset verkostot.

Koulutuksen seurantakatsaus 2016

liput ©Alhovik

Tiedustelut

Koulutuksen seurantakatsauksesta 2016 ja siihen liittyvien taulukkojen perustana olevista tiedoista voi pyytää lisätietoja sähköpostitse osoitteesta eac-monitor@ec.europa.eu.

Twitter: @EUErasmusplus ja #ETMonitor.