Millega on tegemist?

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaadet antakse välja igal aastal. Selles kirjeldatakse Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide arengut ning sellesse on koondatud väga mitmesugused andmed kasutajasõbralikus vormis.

Hariduse ja koolituse valdkonna 2015. aasta ülevaates keskendutakse kõige rohkem investeeringuid vajavatele haridusprioriteetidele ning selles tehakse kindlaks strateegiad, mis aitavad parandada Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide kaasavust, kvaliteeti ja sobivust.


Miks on see vajalik?

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaadet on avaldatud alates 2012. aastast ning sellest on Euroopa hariduskogukonna jaoks saanud asendamatu abivahend. See aitab hoida silma peal 2020. aastani kindlaks määratud hariduse ja koolituse valdkonna koostööraamistiku prioriteetidel Valige lingiga seotud tõlked  ning aitab kaasa laiaulatuslikuma strateegia „Euroopa 2020” haridusalase peamise eesmärgi Valige lingiga seotud tõlked  täitmisele.

Ülevaade on üks peamistest teabeallikatest Euroopa Komisjonile Euroopa poolaasta 2016 raames haridusprobleeme ja poliitilisi muudatusi käsitleva analüüsi koostamiseks.


Mida on seni saavutatud?

Komisjon avaldas iga-aastase hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate neljanda väljaande novembris 2015. Täieliku aruande, mis hõlmab kümneleheküljelist riike võrdlevaid ja riigipõhiseid andmeid sisaldavat kokkuvõtet, saab alla laadida siin pdf(3.91 Mb) English (en) . ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamisega seotud tulemuste ülevaade on samuti kättesaadav pdf(251 kB) Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Hariduse ja koolituse valdkonna 2015. aasta ülevaatele on lisatud 28 põhjalikku riigipõhist aruannet, mis täiendavad riike võrdlevat analüüsi riigipõhiste andmetega ja teabega poliitikameetmete ja uusimate reformide kohta. Riigipõhiste aruannete üheleheküljelised kokkuvõtted saab alla laadida siin pdf(3.75 Mb) English (en) .

Koostatud on mitmesugused interaktiivsed kaardid English (en) , et hinnata liikmesriikide tulemusi ja edusamme seoses 2020. aastani kindlaks määratud hariduse ja koolituse valdkonna raamistiku eesmärkidega.

Eurydice'i teabevõrk ja Teadusuuringute Ühiskeskuse osaks olev hariduse ja elukestva õppe uurimiskeskus (CRELL) on esitanud ka täiendavad kontekstipõhised näitajad. Lingid nimetatud taustmaterjalidele leiate allpool.


Hariduse ja koolituse valdkonna 2015. aasta ülevaade

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade 2015 pdf(3.91 Mb) English (en)

Euroopa Liidu lipp pdf(3.91 Mb) English (en)

2015. aasta riikide aruanded pdf(4 Mb) English (en) (inglise keeles, tõlked liikmesriikide keeltesse avaldatakse peagi)

Austria lipp pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Austria pdf(587 kB) Deutsch (de) English (en)

Küprose lipp pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Küpros pdf(586 kB) ελληνικά (el) English (en)

Soome lipp pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Soome pdf(580 kB) English (en) suomi (fi)

Ungari lipp pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Ungari pdf(410 kB) English (en) magyar (hu)

Leedu lipp pdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Leedu pdf(493 kB) English (en) lietuvių kalba (lt)

Poola lipp pdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Poola pdf(517 kB) English (en) polski (pl)

Sloveenia lipp pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Sloveenia pdf(590 kB) English (en) slovenščina (sl)

Belgia lipp pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Belgia pdf(721 kB) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Tšehhi Vabariigi lipp pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Tšehhi Vabariik pdf(548 kB) čeština (cs) English (en)

Prantsusmaa lipp pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Prantsusmaa pdf(743 kB) English (en) français (fr)

Iirimaa lipp pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Iirimaa pdf(695 kB) English (en) interlingue (ie)

Luksemburgi lipp pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Luksemburg pdf(581 kB) English (en) français (fr)

Portugali lipp pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Portugal pdf(647 kB) English (en) português (pt)

Hispaania lipp pdf(506 kB) English (en) español (es)

Hispaania pdf(506 kB) English (en) español (es)

Bulgaaria lipp pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Bulgaaria pdf(662 kB) български (bg) English (en)

Taani lipp pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Taani pdf(761 kB) dansk (da) English (en)

Saksamaa lipp pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Saksamaa pdf(664 kB) Deutsch (de) English (en)

Itaalia lipp pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Itaalia pdf(642 kB) English (en) italiano (it)

Malta lipp pdf(454 kB) English (en)

Malta pdf(454 kB) English (en)

Rumeenia lipp pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Rumeenia pdf(588 kB) English (en) română (ro)

Rootsi lipp pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Rootsi pdf(639 kB) English (en) svenska (sv)

Horvaatia lipp pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Horvaatia pdf(604 kB) English (en) hrvatski (hr)

Eesti lipp pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Eesti pdf(769 kB) English (en) Ɛʋɛgbɛ (ee)

Kreeka lipp pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Kreeka pdf(658 kB) ελληνικά (el) English (en)

Läti lipp pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Läti pdf(468 kB) English (en) latviešu valoda (lv)

Madalmaade lipp pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Madalmaad pdf(565 kB) English (en) Nederlands (nl)

Slovakkia lipp pdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Slovakkia pdf(498 kB) English (en) slovenčina (sk)

Ühendkuningriigi lipp pdf(956 kB) English (en)

Ühendkuningriik pdf(956 kB) English (en)

flags ©Alhovik


Küsimused

Küsimused, mis puudutavad hariduse ja koolituse valdkonna 2015. aasta ülevaadet, ning ülevaate tabelite ning näitajate aluseks olevate andmete päringud tuleks saata järgmisele e-posti aadressile: eac-monitor@ec.europa.eu.

Jälgige meid Twitteris, kasutades teemaviiteid @EUErasmusplus ja #ETMonitor.

 

Lisateave