×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Education and Training Monitor

The Monitor is the European Commission's flagship annual publication on education and training in the EU.

A crucial part of the Europe 2020 agenda for smart, sustainable and inclusive growth is bolstering education and training. With its international comparison and country analysis, the Education and Training Monitor fuels the debate on priority themes for education and informs national education reform debates.

Relying on a broad range of quantitative and qualitative sources, the Education and Training Monitor includes Eurostat data, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) studies and surveys as well as the analysis of education systems by the Eurydice network. The Monitor is the reliable and up-to-date source of information for peer learning among the 28 EU Member States.

The strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020), which is a forum allowing Member States to exchange best practices and learn from each other, aims to achieve six targets by 2020:

1. to reduce the early leavers from education and training below 10% 

2. to reach 40% tertiary educational attainment among 30 to 34-year-olds

3. to reach the 95% participation in early childhood education and care

4. to reduce the underachievement in reading, maths and science below 15%

5. to reach the employment rate of recent graduates of 82%

6. to reach 15% adult participation in learning

Additional priority areas for monitoring include languages, adult skills, teachers, investment in education and training, ICT in education, entrepreneurship in education and VET.

The 2018 edition was released by Commissioner Tibor Navracsics on 16 October 2018.

Please find below the new 2018 Monitor publications (EU and country reports, factsheets, infographics, leaflet on EU benchmarks and customizable datasets, maps and charts).

The country factsheets and infographics are available in national languages.

Mid-November translations of the country reports will also be available.

Download documents

 

EU report
Education and training monitor report (EU analysis) in English
EU factsheet
A two pages document presenting the Education and training Monitor 2018 in English
EU infographics
Infographics on the EU benchmarks in education and Training in all EU languages
All country reports in a single document
All 28 country reports in a single volume in English
Country reports, factsheets and infographics (by country)
Country reports, country factsheets and infographics in English
Leaflet on EU Benchmarks
A two pages document presenting the EU and country data for the EU benchmarks in education and Training in German, English, French

The full version of the ‘Education and training monitor 2017’ can be accessed via the Publications Office of the European Union website.

Explore data

In order to have access to updated and customizable datasets, maps and charts related to the EU benchmarks in education and training, please consult the dedicated Eurostat webpage.

Questions

For questions on the Monitor, please contact: eac-monitor@ec.europa.eu

You can also follow us on Twitter, using @EUErasmusplus and #ETMonitor