/education/file/monitor-2017-newsjpg_damonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Uddannelsesovervågningen i korte træk

Rapporten om uddannelsesovervågning er den vigtigste årlige publikation om uddannelse i EU.

En central del af EU's dagsorden for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er at højne uddannelsesniveauet i Europa. Med sine internationale sammenligninger og landeanalyser sætter rapporten gang i diskussionen om, hvad der skal prioriteres højest på uddannelsesområdet, og i debatterne om nationale uddannelsesreformer.

Ulighed er det førende tema i dette års rapport, og det afspejler de alvorlige udfordringer, mange europæere står over for i dag. Uanset om det drejer sig om ulige uddannelsesresultater på tværs af generationerne eller de lavtuddannede migranters problemer, bruger EU-landene uddannelsespolitikken på forskellig måde for at opnå retfærdighed i deres samfund.

Rapporten, som har fået opbakning fra regeringsrepræsentanter fra alle EU-lande, følger udviklingen i EU og de enkelte lande ud fra seks målsætninger:

  1. at få andelen af unge, der forlader uddannelsessystemet for tidligt, ned under 10 %
  2. at få andelen af 30-34-årige med en videregående uddannelse op på 40 %
  3. at få andelen af børn i tidlige uddannelses- og pasningsordninger op på 95 %
  4. at få andelen af elever med utilfredsstillende resultater i læsning, matematik og naturfag ned under 15 %
  5. at få beskæftigelsen blandt nyuddannede op på 82 %
  6. at få 15 % af de voksne til at deltage i læring

Rapporten støtter sig til en bred vifte af kvantitative og kvalitative kilder, bl.a. data fra Eurostat, undersøgelser fra OECD og analyser af uddannelsessystemer fra Eurydicenetværket. Rapporten er en pålidelig og opdateret kilde til oplysninger til brug for peerlæring blandt de 28 EU-lande.

Download dokumenter

Find oplysninger

Spørgsmål

Spørgsmål om rapporten om uddannelsesovervågning for 2017 og anmodninger om de data, som tabellerne og figurerne bygger på, kan sendes til eac-monitor@ec.europa.eu.

Du kan også følge os på Twitter: @EUErasmusplus og #ETMonitor.