Monitor vzdělávání a odborné přípravy zachycuje vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU. Je zveřejňován každý rok a přispívá k cílům strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), celkové strategie Komise pro růst a zaměstnanost (Evropa 2020) a tzv. evropského semestru, což je cyklus koordinace hospodářských politik zemí Unie.

Monitor mapuje, jakého pokroku dosáhla EU i jednotlivé členské státy při plnění:

  • cílů strategie Evropa 2020 v oblasti předčasného ukončování školní docházky a dosažení terciárního vzdělání
  • referenčních kritérií vzdělávání a odborné přípravy 2020 v oblasti předškolního vzdělávání a péče, vzdělávání dospělých, slabých výsledků v oblasti základních dovedností a zaměstnatelnosti absolventů
  • výsledků průřezových prioritních témat, jako je financování vzdělávání a profesní rozvoj učitelů.

Díky mezinárodnímu srovnání a analýze jednotlivých zemí obohacuje monitor diskusi o prioritních tématech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, poskytuje podklady pro debaty o vnitrostátních reformách vzdělávacího systému a představuje spolehlivý a aktuální zdroj informací pro vzájemné učení mezi členskými státy EU.

Monitor vzdělávání a odborné přípravy vychází ze široké škály kvantitativních a kvalitativních zdrojů, včetně údajů z Eurostatu, studií a průzkumů OECD, analýzy vzdělávacích systémů provedené sítí Eurydice, kvantitativní analýzy dat z různých šetření a akademických sítí.

Monitor vzdělávání a odborné přípravy za rok 2016

vlajky ©Alhovik

Otázky

Otázky týkající se zprávy Monitoru vzdělávání a odborné přípravy za rok 2016, jakož i žádosti o údaje, na jejichž základě byly vytvořeny tabulky a diagramy ve zprávě, zasílejte na adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Můžete nás také sledovat na Twitteru – @EUErasmusplus a #ETMonitor.